Groen licht voor 300 km lange ‘groene’ zeekabel tussen Nederland en Denemarken

Groen licht voor 300 km lange ‘groene’ zeekabel tussen Nederland en Denemarken

Groen licht voor 300 km lange ‘groene’ zeekabel tussen Nederland en Denemarken

De Nederlandse hoogspanningsnetbeheerder TenneT TSO B.V. en haar Deense tegenhanger Energinet.dk gaan van start met de COBRA-kabel (COBRAcable), een nieuwe ruim 300 km lange onderzeese gelijkstroomverbinding (interconnector) die het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar zal verbinden. De verbinding zal naar verwachting begin 2019 gereed zijn.

‘Groene’ kabel
“Het doel van de COBRA-kabel is om meer duurzame elektriciteit – voornamelijk opgewekt door windmolenparken – te integreren in het Nederlandse elektriciteitssysteem”, aldus TenneT-CEO Mel Kroon. “Deze kabel zal een grote bijdrage leveren aan de totstandkoming van een duurzaam internationaal energielandschap, een belangrijk doel van de Europese Unie en van TenneT.”

“De COBRA-kabel is goed nieuws voor de Europese elektriciteitsmarkt. Deze verbinding zal zorgen voor meer concurrentie in Noordwest-Europa en de maatschappij zal er ook van profiteren. De COBRA-kabel zal tevens de leveringszekerheid in zowel Denemarken als Nederland verbeteren ten gunste van consumenten en industrie”, aldus Peder Østermark Andreasen, CEO van Energinet.dk.

Switchen tussen wissel- en gelijkstroom
De nieuwe interconnector krijgt een transportcapaciteit van circa 700 megawatt (MW) en loopt van Eemshaven (Nederland) naar Endrup (Denemarken). De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel (High Voltage Direct Current, HVDC) omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen (duurzame) stroom verloren gaat.

De indicatieve route van de COBRAkabel tussen de Eemshaven en het Deense Endrup

De indicatieve route van de COBRAkabel tussen de Eemshaven en het Deense Endrup