Rijk, havens en bedrijfsleven sluiten Green Deal scheepsafval en plastic

Rijk, havens en bedrijfsleven sluiten Green Deal scheepsafval en plastic

Rijk, havens en bedrijfsleven sluiten Green Deal scheepsafval en plastic

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), vijf Nederlandse havens, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), afvalinzamelaars, scheepsleveranciers, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en stichting De Noordzee hebben woensdag 10 september jl. gezamenlijk de Green Deal Scheepsafvalketen getekend. Partijen zetten zich er onder meer voor in de hoeveelheid afval aan boord te beperken door afvalpreventie bij de bevoorrading van schepen. Plastic afval zal aan boord nog beter gescheiden worden opgeslagen en gescheiden worden ingezameld in de havens.  Het ingezamelde plastic zal zoveel mogelijk worden gerecycled.

Sterke internationale positie
“Vandaag zetten we een stap richting het verminderen van plastic afval op zee”, verklaart minister Schultz. “Met deze Green Deal zetten we ons niet alleen in om het blauwe hart van onze planeet kloppend te houden. We leveren ook een bijdrage aan een sterke internationale positie van onze maritieme sector. En daarmee aan onze ambities voor een concurrerende sterke en duurzame economie.”

Mondiale sector
Om de verschillen in afvalafgifte tussen Europese havens te beperken, zet minister Schultz zich op bilateraal, regionaal en in EU-verband in voor harmonisatie van de financiering en handhaving. Daarnaast is het belangrijk dat ook in havens buiten Nederland plastic  gescheiden wordt ingezameld. Schultz: “We moeten voorkomen dat een kapitein en zijn bemanning aan boord afval scheiden en dat in havens buiten Nederland alles weer op één hoop terecht komt. Kortom, het is een opgave aan ons allen om deze Green Deal internationaal verder te brengen.” Navolging is belangrijk: de zeevaart is een mondiale sector en marien zwerfvuil houdt zich niet aan grenzen. Daarnaast blijft handhaving en toezicht nodig om resultaten te boeken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ) en de havenmeesters van Amsterdam en Rotterdam onderzoeken hoe ze het toezicht nog meer kunnen richten op schepen die de grootste risico’s vormen.

Afgifte in havens
De Nederlandse maritieme sector heeft de afgelopen jaren al flinke stappen voorwaarts gezet. De internationale regelgeving is in 2013 strenger geworden. Er geldt nu een algeheel lozingsverbod van vuilnis op zee. Steeds meer schepen geven hun afval af in de Nederlandse havens. In 2005 werd in totaal een kleine 100.000 kuub afgegeven, in 2013 bijna 260.000 kuub. Dat zijn 13.000 volle vuilniswagens. In 2005 gaf nog 1 op de 3 schepen zijn afval af bij aanloop in een Nederlandse haven, in 2013 deden 2 op de 3 schepen dat.

Wereldwijd komt ongeveer 80 procent  van het mariene zwerfvuil van het land en 20 procent van scheepvaart en visserij. Voor de Noordzee is deze verhouding 60 procent van het land en 40 procent van scheepvaart en visserij (Strandmonitor). Drijvend zwerfvuil op zee bestaat voor ongeveer driekwart uit plastic. Vissen eten elk jaar tussen de 12 en 24 miljoen kilo plastic.

Ondertekenaars
De Green Deal is ondertekend door:
– Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu
– Tineke Netelenbos, KNVR
– Ronald Paul, Havenbedrijf Rotterdam
– René de Vries, Havenmeester Rotterdam
– Dertje Meijer, Havenbedrijf Amsterdam
– Janine van Oosten, Havenmeester Amsterdam
– Harm Post, Groningen Seaports
– Gaston Suy, Zeeland Seaports
– Piet-Hein Kolff, Port of Den Helder
– Daan van Mullem, Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart (VOMS)
– Dirk Cupido, Nederlandse Vereniging van Scheepsleveranciers (NVVS)
– Kenny Baas, Bek en Verburg, Maritime waste specialists
– Jan Hoondert, Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen B.V.
– Jenny Thunnissen, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
– Eelco Leemans, Stichting De Noordzee

end.