Groningen Seaports ontvangt voor zevende keer op rij EcoPort-certificaat

Groningen Seaports ontvangt voor zevende keer op rij EcoPort-certificaat

Anne-Wil Lucas, de nieuwe voorzitter van de Raad van Advies Waddenzeehavens, heeft maandagmiddag 20 september in Harlingen de EcoPort-certificaten uitgereikt aan Waddenzeehavens Groningen Seaports, Port of Den Helder, Port of Harlingen en de haven van Den Oever. Groningen Seaports was de eerste zeehaven van Nederland die het Europese zeehaven EcoPort-certificaat in 2006 behaalde en heeft het EcoPort-certificaat nu voor de zevende achtereenvolgende keer in bezit.

De EcoPort-certificaten worden verstrekt door ESPO (European Sea Port Organisation) aan havens die de milieuwetgeving onder controle hebben en die iedere twee jaar stappen zetten om de impact van de haven op de omgeving te verkleinen. Hierbij gaat het onder andere om het verminderen van afval, olieverontreiniging in zee en lichtuitstraling. Ze werken ook aan CO2 neutraliteit, slimmer baggeren en het verduurzamen van verbindingen tussen vaste wal en eilanden. Port of Den Helder, Port of Harlingen en haven Den Oever kregen het certificaat voor de derde maal. De gecoördineerde EcoPort-certificering is een initiatief van de Raad van Advies Waddenzeehavens.

Groene groei

“We zijn supertrots om voor de zevende keer op rij het EcoPort-certificaat uitgereikt te krijgen. Het toont aan dat de natuur en het milieu echt in het DNA van onze bedrijfsvoering zit. Met Werelderfgoed Waddenzee als onze achtertuin vinden we dat ook niet meer dan vanzelfsprekend. Door deze certificering laten wij opnieuw zien dat we continu milieu- en duurzaamheidsprestaties leveren in en rond onze havens. We zullen dat ook blijven doen, want voor ons staat economische groei gelijk aan groene groei. Economie en ecologie gaan hier uitstekend samen”, aldus Groningen Seaports-CEO Cas König.

Duurzaamheidsprojecten in en rond de havens

Het spreekt voor zich dat er door de bijzondere ligging aan Werelderfgoed Waddenzee veel aandacht is voor de natuur en het milieu in Delfzijl en de Eemshaven. Groningen Seaports draagt de natuur dan ook een warm hart toe en is bij vele projecten betrokken, heeft er aan bijgedragen of ontplooit activiteiten met aandacht voor de natuur. Om die groene betrokkenheid aan te tonen, heeft Groningen Seaports vijftig duurzame projecten geselecteerd, die de afgelopen jaren in en rond de havens zijn gerealiseerd. Van die projecten zijn foto’s uitgekozen en deze zijn dynamisch, bewegend, levend gemaakt. Vervolgens zijn ze achter elkaar geplaatst in één lange ‘loop’ en vertellen ze dit groene verhaal van Groningen Seaports.