Groningen Seaports maakt afspraken over tijdelijke natuur met minister Verhagen

Groningen Seaports maakt afspraken over tijdelijke natuur met minister Verhagen

industriegebieden. Dat gebeurt door de ondertekening van een zogenaamde Green Deal. Dit vindt plaats tijdens de aanbieding van het advies van de Taskforce Biodiversiteit door voorzitter Hans Alders aan Minister Verhagen en Staatssecretaris Atsma. Tijdelijke natuur is één van de belangrijke adviezen van deze Taskforce om meer  natuur in Nederland te realiseren.

Het is een dure grap om – als bouwactiviteiten starten – de natuur die spontaan verschijnt in de havens en industrieterreinen te moeten compenseren. Bovendien levert dat veel vertraging en onzekerheid op door extra procedures. Daarom wordt (nu nog) veel geld en energie gestoken in het tegengaan van natuur op de nog braakliggende gronden. Groningen Seaports wil dat niet langer en wil liever de natuur de ruimte geven. Samen met de Rijksoverheid en natuurorganisaties maakt Groningen Seaports afspraken over tijdelijke natuur en het oplossen van de problemen die in de praktijk naar voren komen.
Ook tijdelijk onderdak voor allerlei planten en dieren wordt door experts als winst gezien.  Groningen Seaports is van mening dat deze kansen moeten worden benut. De afspraken en de realisatie van tijdelijke natuur bij Groningen seaports en het bedrijfsleven in de havens helpen de natuurwaarden langs het Waddengebied.

Namens Groningen Seaports ondertekent Monique van den Dungen, manager Ruimte en Milieu, de Green Deal. De zeven partijen, de Rijksoverheid, Groningen Seaports  Haven Amsterdam, Roelofs zandwinning, Cascade (vereniging zand en grindproducenten), de 12 landschappen en de Vlinderstichting, die op 13 december de Green Deal Tijdelijke Natuur tekenen, gaan de in de praktijk naar voren gekomen problemen gezamenlijk oplossen.