Internationale marine-oefening boven Ameland en in Eemshaven

Internationale marine-oefening boven Ameland en in Eemshaven

Nederland is van 23 augustus tot 10 september 2021 gastland voor de internationale mijnenbestrijdingsoefening Sandy Coast 21. Naast Nederlandse en Belgische marineschepen, nemen zo’n vijftien marineschepen van de NAVO en zeshonderd militairen deel aan de oefening ten noorden van de Waddeneilanden. De laatste week van de oefening is de Eemshaven de oefenlocatie voor een havenbeschermingsoefening met marineduikers en explosievenopruimers.

Het doel van Sandy Coast 21 is het versterken van gereedheid, kennis en expertise op het gebied van mijnenbestrijding op zee en in havengebieden. Het oefengebied in de Noordzee biedt een uitdagende omgeving voor de deelnemende mijnenbestrijdingseenheden. Ondiep water, sterke stroming, dynamische zeebodem, wisselende weersomstandigheden en dat alles in de nabijheid van drukke scheepvaartroutes en windmolenparken. Verder is de oefening bedoeld om aansturing vanaf zee en vanuit een hoofdkwartier op land te beoefenen. In de Eemshaven wordt tijdens de gehele oefening een operationeel hoofdkwartier bemand.

Behalve marineschepen en hun opsporingsmiddelen, wordt er gewerkt met ondiep water duikteams en havenbeschermingsteams, waaronder personeel van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). Zij komen in actie tijdens de havenbeschermingsweek. Hierbij werken de militairen intensief samen met lokale en regionale veiligheidsautoriteiten.

“Mijnenbestrijding is een belangrijke taak van de Koninklijke Marine en haar bondgenoten”, aldus kapitein-luitenant ter zee Peter Baars, leider van de oefening. “Commerciële scheepvaart en visserij hebben nog altijd te maken met de gevaren van explosieven op de zeebodem en bij haveningangen. Zoals oude explosieven afkomstig uit de Tweede en soms zelfs Eerste Wereldoorlog. Ook vormen havens een potentieel doelwit van terrorisme. De Koninklijke Marine en haar bondgenoten bereiden zich met deze oefening voor op operaties, waarbij havens vrijgemaakt moeten worden van explosieven of een zeegebied veilig gemaakt voor militaire operaties”.

Nederland en België werken al jaren intensief samen bij mijnbestrijdingsoperaties. De komende jaren vervangen beide landen ook gezamenlijk de huidige mijnenjagers voor nieuwe schepen en systemen.