Grootste zonne-energie park van Nederland in Delfzijl

Grootste zonne-energie park van Nederland in Delfzijl

Grootste zonne-energie park van Nederland in Delfzijl

Groningen Seaports, Sunport Energy en WIRSOL zijn verheugd te kunnen aankondigen dat SunPort Delfzijl, het grootste zonne-energie park van Nederland, er komt. Ongeveer 123.000 zonnepanelen worden geplaatst op 30 hectare (60 voetbalvelden) grond in de zuidwestelijke hoek van het Delfzijlse havengebied (Oosterhorn) in Groningen Seaports. Dit 30 MW zonnepark zal stroom leveren aan de industrie in de regio Eemsdelta en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid van duurzame energie voor lokale bedrijven. Met het project is een totale investering van ruim dertig miljoen euro gemoeid.

Eerste zonne-energie eind 2016
Vandaag ondertekenden Hans Hoven, directeur van Sunport Delfzijl, het bedrijf dat het zonnepark ontwikkelde, en Harm Post, directeur van Groningen Seaports, de grondovereenkomst voor de bouw en exploitatie van het project. Het park wordt gebouwd met de zonnepanelen in een innovatieve oost-westelijke richting. Dat zorgt voor een efficiënter gebruik van het perceel en een beter productieprofiel gedurende de dag. Tegelijkertijd tekenden Sunport en WIRSOL een overeenkomst waarbij WIRSOL het hele project overneemt. Met Groningen Seaports als partner zal WIRSOL het project financieren, bouwen en exploiteren. WIRSOL start de bouwwerkzaamheden in het voorjaar van 2016 en heeft als doel voor het einde van het jaar het project te hebben aangesloten op het elektriciteitsnet en de eerste zonne-energie te kunnen leveren.

Definitieve overeenkomst
In 2014 werd een voorlopige grondovereenkomst getekend met Groningen Seaports en in datzelfde jaar werd de bouwvergunning verkregen. Begin 2015 werd aan het project een SDE+ subsidie toegekend. Met de vandaag door Groningen Seaports en Sunport Delfzijl ondertekende grondovereenkomst levert Groningen Seaports het benodigde stuk grond voor het project.

Adviseurs
Sunport heeft verschillende adviseurs ingeschakeld om haar innovatieve ideeën te valideren. Green Giraffe was betrokken als financieel en juridisch adviseur en heeft actief ondersteund tijdens de laatste fase van projectontwikkeling en contractonderhandelingen. Ecofys and Sunbeam waren als technisch adviseurs betrokken bij de eerste fase van het project.

Quotes
Quote Groningen Seaports (Harm Post): “Voor Groningen Seaports wordt met deze ontwikkeling een belangrijke doelstelling in de realisatie van duurzame energieprojecten behaald, zoals vastgelegd in de zogenaamde Green Deal met de minister van I&M. Met dit project verstevigt Groningen Seaports haar positie in de  opwekking van duurzame energie en richting (potentiële) klanten die in toenemende mate groene energie willen afnemen”.

Quote Sunport Energy (Hans Hoven): “We zijn er trots op dat we dit innovatieve park op zo’n grootschalige wijze hebben kunnen ontwikkelen in Nederland. Na een geslaagde ontwikkelingsfase, dragen wij het project nu over aan WIRSOL. We kijken uit naar een succesvolle uitrol van het project en naar verdere samenwerking  met deze ervaren partner voor andere projecten in Nederland”.

Quote WIRSOL (Peter Vest): “Voor WIRSOL is Sunport Delfzijl een grote stap om een belangrijke speler te worden in de Nederlandse markt voor duurzame energie. We gaan voor een langdurige en succesvolle samenwerking met Groningen Sea Ports en Sunport Energy, zowel voor de bouw als de exploitatie van het grootste zonne-energie project in de markt tot nu toe”.

Quote gemeente Delfzijl (IJzebrand Rijzebol): “Voor ons als gemeente is dit solarpark een enorme stimulans om naast windenergie nu ook zonne-energie in te zetten voor onze industrie. Wij staan bovenaan in het gebruiken van duurzaam geproduceerde energie. En dat voor een gemeente die meer energie gebruikt dan de hele provincie samen”.

Artist impression van het zonne-energie park van SunPort Delfzijl op een terrein van bijna 30 hectare naast ESD-SIC

Artist impression van het zonne-energie park van SunPort Delfzijl op een terrein van bijna 30 hectare naast ESD-SIC