Maatregelen Groningen Seaports vanwege coronavirus

Maatregelen Groningen Seaports vanwege coronavirus

Onze regering heeft vanaf donderdagmiddag 12 maart drastische maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Dit raakt ook het reilen en zeilen bij Groningen Seaports. Hierbij informeren wij u over de maatregelen die inmiddels door ons zijn genomen. Wij volgen hierbij het advies van de overheid en de richtlijnen van het RIVM.

Bij Groningen Seaports geldt met ingang van heden dat:

  • Het Nautisch Service Centrum 24/7 operationeel is, zij het met een minimale bezetting;
  • Het kantoor is geopend, maar onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanaf huis;
  • Geplande vergaderingen doorgaan, maar bij voorkeur telefonisch of digitaal. Is dit niet mogelijk dan worden deze verzet naar een later moment;
  • Onze medewerkers alleen aan externe vergaderingen deelnemen zolang deze uit niet meer dan 6 personen bestaan;
  • Groepsontvangsten in de maanden maart en april geannuleerd zijn.

Als er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen ons bedrijf. Meer informatie is te vinden op deze pagina.