Bericht van CEO Cas König

Bericht van CEO Cas König

Geachte relatie van Groningen Seaports,

Het is inmiddels een week geleden dat de regering drastische maatregelen nam in de strijd tegen het coronavirus. Ons leven is sindsdien beïnvloed, het leven van onze ouders en van onze kinderen is in een week tijd totaal veranderd. Uiteraard straalt het respect af op mensen uit de zorg, die zich uit de naad werken voor onze gezondheid. Dat zelfde geldt voor mensen uit de voedselindustrie die onze supermarkten op voorraad houden en leraren die zich bekommeren om het onderwijs van onze kinderen.

Waardering en respect

Het leven in de havens gaat eveneens door. We proberen als Groningen Seaports de impact van het coronavirus op het functioneren van onze havens en de industrie zo beperkt mogelijk te houden. Onze medewerkers werken daarom zoveel mogelijk vanuit huis. Dat is niet altijd mogelijk. Zo is het Nautisch Service Centrum 24/7 operationeel, zij het met een minimale bezetting, om het scheepvaartverkeer in goede banen te leiden.

De gezondheid en het welzijn van alle werknemers in onze havens en de industrie is een topprioriteit. We doen er alles aan om een veilige werkomgeving te garanderen. Bovendien organiseren alle havenbedrijven zich zo, dat zoveel mogelijk medewerkers kunnen thuiswerken. De chemische industrie is aangewezen als een ‘vitale sector’ en vormt een belangrijke leverancier van producten die in deze coronacrisis juist hard nodig zijn. Er zijn veel mannen en vrouwen aan het werk in onze havengebieden in deze ongewone tijden. Dat verdient al onze waardering en respect en een oprecht en groot dankjewel.

Aanslag op nuchterheid

Havens hebben door haar maatschappelijke rol een belangrijke taak. Die blijven wij zo goed mogelijk vervullen met de bedrijven in de havens, onze partners en natuurlijk onze eigen mensen. Ik ben heel trots op alle mensen, die met man en macht werken om de havens draaiende te houden. We hebben zeer frequent overleg met de verschillende nautische dienstverleners, bedrijven en belangenorganisaties. Ook met de publieke lokale en nationale autoriteiten is zeer regelmatig overleg. Doel hiervan is uiteraard om de havens onder deze lastige omstandigheden optimaal te laten blijven functioneren.

Ik beschouw mezelf als een nuchter mens. Ik moet echter toegeven dat deze crisis een aanslag doet op deze nuchterheid. Het grijpt mij dieper en zwaarder aan dan gedacht en het zorgt voor lastige keuzes, zowel in de privésfeer als in het werk. Achteraf zullen we kunnen concluderen of we het goed gedaan hebben. Ik wens onze klanten, onze havenbedrijven en hun mensen, onze partners, onze bestuurders en onze eigen medewerkers veel wijsheid en vooral heel veel gezondheid toe.

Contact

Ik vertrouw erop dat u ons weet te vinden als er vragen, onduidelijkheden of zorgen zijn. Als er in de komende tijd relevant nieuws is, dan zullen we u daarvan uiteraard op de hoogte houden.

Namens het managementteam,
Cas König
CEO Groningen Seaports