Nieuwe industriewaterlevering Oosterhorn Delfzijl

Nieuwe industriewaterlevering Oosterhorn Delfzijl

Sinds enkele maanden heeft de Eemshaven de beschikking over industriewater, een specifieke waterkwaliteit voor industriële doeleinden, op basis van oppervlaktewater. Dit wordt geproduceerd en via een industriewaterleiding geleverd vanuit de nieuwe industriewaterzuivering in Garmerwolde. Een duurzame oplossing, zodat er geen kostbaar drinkwater wordt gebruikt voor industriële doeleinden. De industrie in de regio Delfzijl is momenteel ook volop in ontwikkeling en kent, net als de Eemshaven, een stijgende watervraag voor de industrie. Dat er nu een soortgelijke wens ligt om het Oosterhorngebied in Delfzijl te voorzien van industriewater is haast een logisch vervolg.

Slim en duurzaam omgaan met water

Om geen kostbaar drinkwater te gebruiken voor industriële doeleinden biedt Waterbedrijf Groningen duurzame alternatieven aan via North Water, een gezamenlijke industriewaterdochter met Evides Industriewater. Samen werken zij nu aan het plan om de regio Delfzijl op duurzame wijze te voorzien van industriewater. Ze willen hiervoor onder andere een industriewaterleiding aanleggen tussen Garreweer (Appingedam) en Delfzijl. Door deze aan te sluiten op de industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven komt het industriewater, op basis van oppervlaktewater, ook beschikbaar voor de industrie in Delfzijl.

Verder gaat North Water op het haven- en industrieterrein Oosterhorn nog een lokaal distributieleidingnet aanleggen, een industriewaterpompstation en demiwatervoorziening realiseren en de bestaande afvalwaterzuivering wordt uitgebreid. Gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe industriewaterleiding legt Waterbedrijf Groningen wederom een drinkwaterleiding aan in een deel van hetzelfde tracé. Samen werken zij zo aan een robuuste drink- en industriewaterinfrastructuur voor het leveringsgebied Delfzijl, Oost-Groningen.

Ingebruikname eind 2023

Aan de hand van een aantal zaken en criteria (een zogeheten tracéstudie) ligt er nu een eerste voorontwerp minst bezwaarlijke tracé. Dit tracé wordt samen met landeigenaren, pachters en gebruikers verder geoptimaliseerd en uitgewerkt. Daarna volgen nog diverse fases zoals verfijning en een gedetailleerde uitwerking van het plan. Voordat de leiding daadwerkelijk in de grond ligt en de overige projectonderdelen op het haventerrein zijn gerealiseerd duurt nog wel even. De stip op de horizon voor oplevering en ingebruikname is eind 2023. Meer informatie over het project Duurzame Watervoorziening Delfzijl inclusief de tracétekeningen staan op www.waterbedrijfgroningen.nl/projecten.

Een groot deel van het Oosterhorngebied in Delfzijl waar het nieuwe industriewaternetwerk moet komen (foto Groningen Seaports)