Eerste uitbreiding op waterstofnetwerk Delfzijl

Eerste uitbreiding op waterstofnetwerk Delfzijl

Sinds 2017 is er op het Chemie Park Delfzijl een waterstofleiding in gebruik genomen tussen Nobian (voormalige AkzoNobel) en het tankstation van PitPoint, waarvan Groningen Seaports eigenaar is. Waterstof (H2) biedt een oplossing voor de fluctuaties in het aanbod van duurzame energie, dat afhankelijk is van zon en wind. Binnen het Chemie Park Delfzijl stijgt de vraag naar waterstof, zowel bij gevestigde bedrijven als bij bedrijven die overwegen om zich op het industriegebied in Delfzijl te vestigen. Op dit moment heeft het bedrijf Nedstack vergevorderde plannen om nabij Parkdiensten Eemsdelta een testopstelling te bouwen, waarmee het bedrijf via een brandstofcel waterstof omzet in elektrische energie. Groningen Seaports bereidt in samenwerking met haar civiele partner en KIWA een aansluiting voor op de bestaande waterstofleiding. Na realisatie van de uitvoeringswerkzaamheden is een eerste uitbreiding op het waterstofnetwerk van Delfzijl dan een feit. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het waterstofnetwerk (backbone) verder in fases wordt uitgebreid, zodat alle gebieden met elkaar worden verbonden en er optimaal gebruik kan worden gemaakt van het beschikbare H2 door alle spelers op het Chemie Park Delfzijl.

Chemie Park Delfzijl met rechts onderin het tankstation van PitPoint (Foto Groningen Seaports)