Ophogingswerkzaamheden Oosterhorn-Zuid

Ophogingswerkzaamheden Oosterhorn-Zuid

Momenteel worden door de combinatie Van der Lee-Heuvelman GSO ophogingswerkzaamheden uitgevoerd op het industrieterrein Oosterhorn-Zuid in Delfzijl. Het  gaat om het gebied ten zuiden van de Oosterhornhaven in de hoek tussen ESD en PMC. Dit terrein wordt opgehoogd met zeezand en naar verwachting is deze ophoging aan het eind van dit jaar afgerond.


Het met zeezand opgehoogde gebied op het industrieterrein Oosterhorn-Zuid. 

Verder vinden werkzaamheden plaats  aan de oostkant van de Kloosterlaan. Hier wordt momenteel grond geleverd door diverse partijen. Later dit jaar zal er vanuit Heveskes zand worden gereden om het af te werken. De werkzaamheden zijn nodig om de terreinen geschikt te maken voor de vestiging van bedrijven. Vooral bedrijven die actief zijn in de circulaire economie en biobased chemie hebben veel interesse in een vestiging in Delfzijl, waarbij wordt ingezet op verdere vergroening van de industrie.

Door het inrichten van het gebied Oosterhorn-Zuid geeft Groningen Seaports invulling aan haar missie om op duurzame wijze industrieterreinen te ontwikkelen, te exploiteren en bij te dragen aan de werkgelegenheid in de regio. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het pakket aan voorinvesteringen van bijna €44 miljoen dat voor Oosterhorn-Zuid is gereserveerd om het gebied te ontwikkelen en klaar te stomen voor nieuwe bedrijfsvestigingen.