Werkzaamheden Heveskesterrein in nieuwe fase

Werkzaamheden Heveskesterrein in nieuwe fase

De werkzaamheden op het Heveskesterrein, gelegen in het havengebied Delfzijl, zijn deze maand in een nieuwe fase terechtgekomen. Begin februari heeft Groningen Seaports een uitvoeringsovereenkomst getekend met de aannemerscombinatie Van Voskuilen Industrie en Roelofs Groep. Eind februari is de uitvoering daadwerkelijk begonnen met het aanbrengen van de eerste boorpalen op het Heveskesterrein.

De uitvoeringsfase duurt naar verwachting tot oktober van dit jaar. De komende maanden wordt onder meer gewerkt aan het aanleggen van utiliteiten, zoals een zestal waterstromen, perslucht en elektriciteit, maar ook de aanleg van glasvezel, stoom en stoomcondensaat. In een later stadium is het de bedoeling om gas, waterstof, stikstof en een zuurstofleiding aan te leggen. Als de uitvoeringsfase voltooid is, is het terrein gereed voor de start van de bedrijfsvoering van Avantium, die reeds begonnen is met de bouw van haar fabriek.

Verschillende partijen zijn betrokken bij de ontwikkelingen op het Heveskesterrein, die een eerste aanzet zijn tot uitbreiding van het Oosterhorngebied. Groningen Seaports speelt hierin een verbindende rol om bedrijven tot elkaar te brengen.


Het aanbrengen van de eerste boorpalen op het Heveskesterrein.