TenneT bouwt aan elektriciteitstransport

TenneT bouwt aan elektriciteitstransport

De werkzaamheden voor de (COBRA-) elektriciteitskabel tussen Denemarken met de Eemshaven verlopen volgens planning. De kabels komen aan land ten noorden van het NorNed converterstation. NorNed is de zeekabelverbinding met Noorwegen. De ingebruikname van de verbinding is in 2019. TenneT is verder bezig met de voorbereidingen voor een nieuw hoogspanningsstation, het negende in de Eemshaven. Dit hoogspanningsstation (Eemshaven-Midden) is nodig om nieuwe windparken aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Einde 2019 is het hoogspanningsstation klaar voor gebruik, als ook de verbinding is gelegd naar het hoogspanningsstation Eemshaven-Robbenplaat.

Eemshaven – Vierverlaten
Het omvangrijkste project van TenneT is de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van hoogspanningsstation Eemshaven Oudeschip naar hoogspanningsstation Vierverlaten op bedrijventerrein Westpoort bij Groningen. Eind vorig jaar is het inpassingsplan vastgesteld. De verbinding is hard nodig om meer stroom van Eemshaven landinwaarts te transporteren. Ze komt in de plaats van een 220 kV-verbinding naar Groningen, die na ingebruikname van de nieuwe verbinding overbodig is en zal worden afgebroken. Zover is het nog lang niet. TenneT verwacht op z’n vroegst einde 2018 – na behandeling van de beroepen op de plannen en besluiten door de Raad van State – met de aanleg van deze verbinding te kunnen beginnen.

Zonsopkomst in energiehaven Eemshaven (foto TenneT)