Reactie Groningen Seaports op arrest Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Reactie Groningen Seaports op arrest Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de vorderingen van Wiertsema c.s. afgewezen, zowel de vorderingen die gebaseerd waren op een beweerdelijke overeenkomst als de vorderingen die gebaseerd waren op beweerdelijk onrechtmatig handelen van (betrokkenen bij) Groningen Seaports (GSP).

Het Hof concludeert dat er geen sprake was van een overeenkomst tussen Wiertsema en GSP. De eenzijdig door Wiertsema getekende concept-overeenkomst was, aldus het Hof, slechts een aanbod dat tot 1 juni 2011 gestand werd gedaan door Wiertsema. Het hof heeft verder geconcludeerd dat GSP ook niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens Wiertsema. Doorslaggevend acht het Hof dat gewijzigde externe omstandigheden aan de beoogde transactie in de weg hebben gestaan zonder dat een der partijen hiervan een verwijt valt te maken.

GSP gaat ervanuit dat met deze uitspraak van het Gerechtshof een eind is gekomen aan deze langslepende kwestie. Voor meer informatie over de uitspraak van het Gerechtshof verwijzen we u naar de website van het Gerechtshof: Groningen Seaports N.V. hoeft geen schadevergoeding te betalen (rechtspraak.nl).