Realisering waterstoftankstation in Delfzijl stap dichterbij

Realisering waterstoftankstation in Delfzijl stap dichterbij

Op het Chemie Park Delfzijl is een begin gemaakt met de aanleg van het waterstoftankstation. Groningen Seaports realiseert de waterstofleiding naar dit waterstoftankstation. De graafwerkzaamheden betekenen een concrete stap naar een zero emission openbaar vervoer in 2030 op basis van schone en duurzame brandstoffen. De werkzaamheden in Delfzijl zijn een uitvloeisel van een begin dit jaar ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Met de realisatie van twee waterstofbussen maken overheden, openbaar vervoersbedrijven en bedrijfsleven gezamenlijk een start met de verduurzaming van de mobiliteit.

De beschikbaarheid van groene waterstof in Delfzijl biedt, naast toepassing op gebied van mobiliteit, volop mogelijkheden voor versterking van de regionale chemische industrie. “Dit biedt perspectieven voor toekomstige groei en een hogere inzet van waterstof in de chemie”, aldus site director Johan Visser van het Chemie Park. “Dat begint met de inzet van waterstof ten behoeve van duurzame mobiliteit, maar krijgt een krachtig vervolg met de voorgenomen vergroening van de economie. Dit sluit goed aan op de kansen die de Commissie Willems voor de regio heeft geïdentificeerd.”

De groene waterstof wordt door AkzoNobel in een volledig geïntegreerde industriële keten geproduceerd. Groningen Seaports realiseert de waterstofleiding naar het waterstoftankstation van PitPoint, dat in december gereed moet zijn. Hier worden de twee waterstofbussen van Qbuzz gevuld. Het OV-bureau – opdrachtgever voor het openbaar vervoer per bus in de provincie – en Provincie Groningen hebben al de intentie uitgesproken voor een opschaling naar twintig waterstofbussen. AkzoNobel overweegt de inzet van enkele service-auto’s op het terrein in Delfzijl.
Naast de reeds genoemde partijen zijn FCH JU, High V.LO-City en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nauw bij het project betrokken.

De kraanmachinist heeft onder toeziend oog van site director Johan Visser een begin gemaakt met de aanleg van het waterstoftankstation