Reconstructiewerkzaamheden bedrijventerrein Farmsumerpoort

Reconstructiewerkzaamheden bedrijventerrein Farmsumerpoort

Reconstructiewerkzaamheden bedrijventerrein Farmsumerpoort

Van 22 t/m 26 september 2014

Vanaf maandag 22 september vinden er reconstructiewerkzaamheden plaats op bedrijventerrein Farmsumerpoort. Alle rode fietssuggestiestroken op het bedrijventerrein zullen worden vernieuwd. Dit betekent dat de bestaande fietssuggestiestroken over ca. 1,60 eerst worden gefreesd en daarna opnieuw worden voorzien van rood asfalt. Tevens zal de belijning opnieuw worden aangebracht. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 26 september. Hierdoor kan enige overlast en of verkeersbelemmeringen ontstaan voor de aan- en achterliggende bedrijven. De overlast zal tot een minimum worden beperkt en de aanliggende bedrijven blijven in principe bereikbaar.

De werkzaamheden worden in opdracht van Groningen Seaports uitgevoerd door aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra te Leek. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan kunt u contact opnemen met René Meinders  (06-51075151) of Daan Smalbil (06-53939751) van Groningen Seaports of met Coen Mulder (06-51988871) van Sjouke Dijkstra.