Spoorlijn en nieuwe station Eemshaven officieel geopend door koning Willem-Alexander

Spoorlijn en nieuwe station Eemshaven officieel geopend door koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander opende woensdag 20 juni officieel de spoorlijn Roodeschool – Eemshaven en het station Eemshaven. Hij kreeg hierbij hulp van twee kinderen van het eiland Borkum en uit de gemeente Eemsmond. Sinds eind maart rijdt de trein dagelijks al een aantal keren door van Roodeschool naar het station Eemshaven, maar nu is het station helemaal af en geopend. Eemshaven is het nieuwe meest noordelijke station in ons land.

Compilatie aankomst koning en openingshandeling station Eemshaven

Met het doorrijden van de trein zijn de Eemshaven en het Duitse eiland Borkum beter bereikbaar met het openbaar vervoer. De dienstregeling van de trein en de veerboot zijn op elkaar afgestemd. Hiervoor is het bestaande spoor met drie kilometer nieuw (buitendijks) spoor verlengd en is ongeveer 4,3 kilometer bestaand goederenspoor tussen Roodeschool en Eemshaven geschikt gemaakt voor personenvervoer. Het station van Roodeschool is verplaatst en in de Eemshaven kwam een nieuw station. Dit is mogelijk gemaakt door: het Rijk, de provincie Groningen, AG EMS, ProRail, Arriva Nederland, Groningen Seaports, de gemeente Eemsmond, Stadt Borkum, Landkreis Leer, EDR/Land Niedersachsen, de Kamer van Koophandel Noord en Interreg IV-A/ EFRO.

Werkbezoek
Aanvullend op de opening van de spoorlijn en het station bracht Willem-Alexander een werkbezoek aan de Eemshaven. Na de openingshandeling wandelde de koning naar de aanlegsteiger van EMO voor een rondvaart door de Eemshaven aan boord van het energiezuinige woon- en zeilschip de Ecolution. Aan boord sprak hij met een aantal ondernemers over de nieuwste ontwikkelingen in de Eemshaven en de digitalisering en de vergroening van de chemische industrie. Voor degenen die betrokken waren bij de aanleg van de spoorlijn was er na de officiële opening een feestelijke bijeenkomst in de terminal van AG Ems. Voor alle andere bezoekers werden er op het terrein van AG Ems diverse activiteiten georganiseerd.

Eemshaven
De Eemshaven is zowel in toeristisch, maatschappelijk als economisch opzicht een belangrijke locatie. Digitalisering en vergroening van de chemie zijn twee cruciale pijlers van ons economisch beleid. De haven in de Eemsdelta wil de digitale koploper van Nederland zijn en heeft de ambitie de groenste (chemie)haven van Europa te worden. Op dit moment is een derde van wat Nederland aan energie nodig heeft, afkomstig van energie producerende bedrijven in de Eemshaven.


CEO Cas König van Groningen Seaports was één van de ondernemers die koning Willem-Alexander aan boord van de Ecolution mocht bijpraten over de actuele ontwikkelingen in de Groninger zeehavens (Fotografie Koos Boertjens)