Staatssecretaris Atsma ontvangt boekje betere rampenbestrijding Waddenzee

Staatssecretaris Atsma ontvangt boekje betere rampenbestrijding Waddenzee

Zorg over oliebestrijding

Staatssecretaris Atsma ontvangt vrijdag 31 augustus, uit handen van Harm Post (Groningen Seaports) en Arjan Berkhuysen (Waddenvereniging), een boekje met 50 aanbevelingen hoe de oliebestrijding op de Eems en in de Waddenzee beter kan. De overhandiging van het boekje vindt plaats op de westelijke  havenpier in de Eemshaven (tegenover AG-Ems / Borkumlijn). Met het overhandigen van de aanbevelingen vraagt de regio de staatssecretaris om de nieuwe capaciteitsnota te benutten om een ‘plus’ op de rampenbestrijding in de Eems en Waddenzee te zetten. De capaciteitsnota is allesbepalend als het om rampenbestrijding gaat. Hierin wordt de beschikbaarheid van menskracht en middelen voor heel Nederland vastgelegd.

De natuur van de Waddenzee in de Eems is uitzonderlijk kwetsbaar. Oliebestrijding is in dit gebied bijzonder lastig, door de vele ondiepten, droogvallende platen en kwelders. Veel mensen maken zich zorgen over de gevolgen van een olieramp in de Waddenzee. De kans op een incident is misschien klein, maar de schade kan enorm zijn. Zo is kort geleden de olietanker Katja op het Duitse deel van de Waddenzee vastgelopen. Gelukkig met een goede afloop.

De verschillende partijen die bij de rampenbestrijding betrokken zijn, namen het initiatief om uit zoeken hoe de rampenbestrijding beter kan. Dit heeft geleid tot het boekje ‘Veiligheid Bieden, Veiligheid Krijgen’ met aanbevelingen. De betrokkenen zijn o.a. Rijkswaterstaat, Vopak, gemeente Eemsmond, provincie Groningen, Waddenvereniging en Groningen Seaports.