Stormen hebben impact op Groningen Seaports

Stormen hebben impact op Groningen Seaports

De drie stormen Dudley, Eunice en Franklin, die recent over ons land joegen, en de daarmee gepaard gaande hoge waterstanden hadden ook veel impact op Groningen Seaports. In het bijzonder op het werk van de nautische en technische afdelingen. 

Het Nautisch Service Centrum (NSC) van Groningen Seaports is verantwoordelijk voor een veilige en vlotte doorvaart van de scheepvaart in Delfzijl en de Eemshaven. Het heeft een vergelijkbare functie als de verkeersdienst op een luchthaven. Ook doet het NSC dienst als Haven Coördinatie Centrum (HCC) en juist die coördinerende rol is extra van toepassing bij zware stormen, hoge waterstanden of calamiteiten. Het NSC krijgt verwachtingen over de waterstanden binnen en communiceert die onder andere met de technische afdeling, die eveneens een belangrijke rol speelt bij extreme omstandigheden in de havengebieden. De dienstdoende medewerker is aanspreekpunt voor allerlei technische zaken. Dat varieert van meldingen over loslatend plaatmateriaal van een fabriek tot controle van de eigendommen (‘assets’) als kades, steigers, wegen en andere objecten in de havens. Voor Groningen Seaports zijn de kades (waarvan een gedeelte onder water kan komen te staan), de dijken in de Eemshaven (waarachter de energiecentrales gevestigd zijn) en de schermdammen die het Doekegatkanaal (Eemshaven) en het Zeehavenkanaal (Delfzijl) beschermen, de belangrijkste assets.

Bij bepaalde waterstanden zorgt de verkeersbegeleider dat de bedrijven in de haven geïnformeerd worden, waarbij elke waterstand zijn eigen afbellijst heeft. Ook informeert het NSC  de scheepsagenten en schepen, zodat deze extra trossen kunnen zetten of tijdig kranen naar beneden kunnen doen, zodat deze minder wind vangen, etc. Verder begeleidt het NSC schepen die tijdelijk een schuilplaats zoeken tijdens de storm. Ondertussen gaat het gewone werk, de scheepvaartbegeleiding, ook gewoon door, maar er wordt continu gemonitord wat de verwachtingen zijn en welke invloed dat heeft op de verwachte waterstand.

Het NSC staat continu in verbinding met de technische afdeling, maar ook met bijvoorbeeld hulpdiensten en waterschappen. Het waterschap is verantwoordelijk voor dijkbewaking en de coupures (dijkdoorgangen) in Delfzijl werden vanwege de hoge waterstanden een aantal keren gesloten, waardoor het havengebied tijdelijk niet bereikbaar was. Ook dat heeft impact op het functioneren van de haven. Bovendien werd het Eemskanaal gestremd, omdat door de hoge waterstand het gevaar bestond dat het water door de golfslag over de dijken kon komen. Daardoor konden binnenvaartschepen niet meer van of naar Delfzijl en de Eemshaven varen en moesten ze worden voorzien in tijdelijke ligplaatsen.

Kortom, dergelijke stormen hebben veel impact op het reilen en zeilen van de havens, maar het belangrijkste is dat het uiteindelijk niet tot slachtoffers, ongelukken of noemenswaardige schade in Delfzijl en de Eemshaven heeft geleid.