Verdubbeling N33 Zuidbroek-Eemshaven weer actueel

Verdubbeling N33 Zuidbroek-Eemshaven weer actueel

Goed nieuws voor de bereikbaarheid van de Groninger zeehavens en de aansluiting met bedrijventerrein Fivelpoort. Door een aangenomen motie van VVD en CDA in de Tweede Kamer, wordt het Rijk opgeroepen om met de regio in gesprek te gaan over financiering van betere verbindingen, zoals de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven. Daarmee is de verdubbeling van de N33 weer actueel geworden.

Afgelopen jaar is daar ook veel lobbywerk voor verricht. Onder andere door Groninger bestuurders en door Groningen Seaports zelf. Zo ontving Groningen Seaports de directeur-generaal en andere topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur in de Eemshaven om ze bij te praten over alle ontwikkelingen die op stapel staan. Daarbij werd onder meer gewezen op het nationale belang van de Groninger zeehavens en de uitbreidingsplannen die er voor de Eemshaven zijn. Ook de vele initiatieven die in het industriegebied van Delfzijl spelen, kwamen daarbij aan bod.

De aangenomen motie van de Kamerleden Van Wijngaarden (VVD) en Mulder (CDA) is volgens Groningen Seaports een stap in de goede richting. Het havenbedrijf ziet graag dat de verdubbeling van de N33 niet bij Appingedam stopt, maar doorgetrokken wordt tot aan de Eemshaven. Daarbovenop maakt Groningen Seaports zich sterk om de brug over het Eemskanaal te vervangen door een aquaduct, omdat de brug door het toegenomen scheepvaartverkeer steeds vaker open staat. Wel zou het een aquaduct moeten zijn met een lage hellingsgraad, zodat het geen beperkende factor wordt op bijvoorbeeld het transport van windturbinebladen.