Subsidie voor uitbreiding vrieshuis in Eemshaven

Subsidie voor uitbreiding vrieshuis in Eemshaven

Subsidie voor uitbreiding vrieshuis in Eemshaven

Het bedrijf Sealane in de Eemshaven krijgt van de provincie Groningen een subsidie van bijna twee miljoen euro voor de uitbreiding van hun bedrijf. Bij het bedrijf worden levensmiddelen, zoals vis, opgeslagen en verscheept. Met de subsidie wordt geïnvesteerd in een nieuw vrieshuis, een nieuwe kade en een nieuw systeem om producten naar de schepen te transporteren. In totaal wordt ruim 6 miljoen euro geïnvesteerd. De investering moet op termijn minimaal zeven banen opleveren.

Sealane is al sinds de jaren zeventig in de Eemshaven gevestigd en houdt zich daar bezig met de opslag en overslag van verschillende soorten lading die over zee of land worden aangevoerd. Hierbij gaat het vooral om voedingsmiddelen, die in vrieshuizen worden opgeslagen. Het bedrijf investeert nu in een nieuw vrieshuis met twee vriescellen, die in totaal plaats bieden aan 6000 pallets. Verder legt Sealane een nieuwe kade aan die ruimte biedt aan onder andere de schepen van Nor Lines AS uit Noorwegen, die op LNG (Liquified Natural Gas) varen. Met de investering kan het nieuwe vrieshuis optimaal gebruikt en bediend worden. Daarnaast komt er ook een zogeheten ‘roll-on-roll-off-faciliteit’ . Dat is een systeem waarmee de lading van een schip en in een schip gereden kan worden. Als de faciliteit klaar is, is Sealane het eerste bedrijf in de Eemshaven met zo’n systeem in combinatie met een wekelijkse lijndienst. Met het systeem kunnen goederen sneller getransporteerd worden, doordat verschillende goederenstromen tegelijk verwerkt kunnen worden. Door de investeringen kan het bedrijf in de Eemshaven blijven en zo blijft werkgelegenheid voor het Noorden behouden.

RIG
De subsidie komt uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2015). Het geld uit de RIG komt van het ministerie van Economische Zaken en de Economic Board Groningen, een organisatie die zich inzet om de economie in het aardbevingsgebied te versterken. Door aansluiting bij de RIG komt het geld van de Economic Board terecht bij grotere initiatieven in de regio. De RIG werd in 2014 in het leven geroepen naar aanleiding van het faillissement van een aantal bedrijven in de Eemsdelta. De provincie Groningen en het Rijk stelden toen subsidie beschikbaar voor nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdeltaregio en op de Zernike Campus in Groningen. De subsidie is bedoeld om het gebied verder te ontwikkelen en de werkgelegenheid te behouden en vergroten. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt de subsidieaanvragen.

Het vrieshuis van Sealane in de Eemshaven

Het vrieshuis van Sealane in de Eemshaven