Tijdens ‘de verbouwing’ zijn de Groninger zeehavens gewoon ‘geopend’

Tijdens ‘de verbouwing’ zijn de Groninger zeehavens gewoon ‘geopend’

Tijdens ‘de verbouwing’ zijn de Groninger zeehavens gewoon ‘geopend’

Rond beide Groninger zeehavens vinden grote ‘verbouwingen’ plaats. Tegelijkertijd met het startsein voor de verruiming en verdieping van de vaarweg Eemshaven-Noordzee is eind oktober het Delfzijlse Marconi-project gestart. Ondertussen kan de scheepvaart gewoon doorgaan.

Door de verruiming van de vaarweg wordt de Eemshaven geschikt voor schepen met een diepgang tot veertien meter. Zo wordt de Eemshaven beter bereikbaar voor grotere schepen en kan de haven zich verder ontwikkelen als energiehaven. Bij het Marconi-project gaat het om de aanleg van een kwelderlandschap met een vogelbroedeiland voor de kust van Delfzijl ter hoogte van de Handelskade Oost.

Marconi
Om straks het vergrote strand in Delfzijl te kunnen aanleggen, wordt daar de zeedijk een stuk landinwaarts verlegd. Rijkswaterstaat bereidt het verwijderen van de griesberg (restproduct van de voormalige sodafabriek) voor. Langs de Schermdijk en de Handelskade Oost wordt in de komende jaren een kwelderlandschap aangelegd dat zich daarna verder kan ontwikkelen. Een voetgangers- en fietsersbrug gaan het centrum van Delfzijl verbinden met het vergrote strand. Rijkswaterstaat, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, gemeente Delfzijl en Eemsmond, Provincie Groningen, het Groninger Landschap en Groningen Seaports werken hierin nauw samen.

Hergebruik

Het materiaal dat wordt uitgegraven, wordt hergebruikt. Een deel gaat naar het kwelderlandschap want daar komt een kwelder met een vogelbroedeiland. De rest gaat naar een vogelbroedeiland in de buurt van de Eemshaven. Deze twee projecten maken deel uit van het programma Eems-Dollard 2050, dat het Rijk en de regio hebben opgesteld om de kwaliteit van het estuarium te verbeteren.

De baggerwerkzaamheden in volle gang

De baggerwerkzaamheden in volle gang