Versterken van veiligheid en brandweerzorg industriegebied Oosterhorn

Versterken van veiligheid en brandweerzorg industriegebied Oosterhorn

Versterken van veiligheid en brandweerzorg industriegebied Oosterhorn

Plannen voor bijzondere publiek-private samenwerking

Veiligheidsregio Groningen en het Chemie Park Delfzijl gaan een nauwere samenwerking tussen overheidsbrandweer en bedrijfsbrandweer verkennen. Dit hebben betrokken partijen afgesproken in een intentieverklaring die woensdag 10 juni werd ondertekend. De partijen willen de handen ineen slaan om de veiligheid en brandweerzorg op het Chemie Park te versterken en mogelijk uit te breiden naar industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. Daarmee ontstaat een voor Nederlandse begrippen bijzondere publiek-private samenwerking tussen overheids- en bedrijfsbrandweer.

Een mogelijke uitkomst is het realiseren van een gezamenlijke brandweerkazerne aan de rand van het Chemie Park met een 24/7 bezetting, afgestemd op de risico’s in het gebied. Naast de personele en materiële componenten van de brandweerkazerne proberen partijen gezamenlijk invulling te geven aan de juridische vorm van de samenwerking, waaronder besluitvorming, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Andere gespreksonderwerpen betreffen het verzorgingsgebied, participatie van andere belanghebbenden, paraatheid en operationele voorbereiding, financiën, middelen (materieel) en communicatie.

De inbreng en betrokkenheid van een professionele onderneming Falck Fire Services, die uitvoering geeft aan de bedrijfsbrandweerzorg voor de gezamenlijke bedrijven van het Chemie Park Delfzijl, en de Veiligheidsregio Groningen, die sinds 1 januari 2014 de publieke brandweerzorg verzorgd, maakt de samenwerking in ons land bijzonder.

Programma veiligheid Oosterhorn
De ondertekening van deze intentieverklaring tussen bedrijfs- en overheidsbrandweer past in het meerjarenprogramma ‘Oosterhorn, samen werken, samen veilig’, waarin bedrijven, instanties en overheden streven naar het behoud en de verbetering van het huidige veiligheidsniveau. Het programma is een gezamenlijk initiatief van Chemie Park Delfzijl, Gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, Provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Veiligheidsregio Groningen.

V.l.n.r. André van de Nadort (Veiligheidsregio Groningen), Emme Groot (gemeente Delfzijl), Johan Visser (Chemie Park Delfzijl) en Joris van den Enden (Falck)

V.l.n.r. André van de Nadort (Veiligheidsregio Groningen), Emme Groot (gemeente Delfzijl), Johan Visser (Chemie Park Delfzijl) en Joris van den Enden (Falck)