Werkzaamheden Kwelderweg Eemshaven 22-26 juni

Werkzaamheden Kwelderweg Eemshaven 22-26 juni

Werkzaamheden Kwelderweg Eemshaven 22-26 juni

In week 26 (maandag 22 t/m vrijdag 26 juni) wordt er wegonderhoud uitgevoerd aan de Kwelderweg in de Eemshaven. Het betreft het weggedeelte tussen de rotonde N46 en rotonde N33. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het frezen van de toplaag, het aanbrengen van asfalt, het aanbrengen van markeringen en het aanvullen en afwerken van de bermen. Uitvoering in week 26 is op (zeer) korte termijn. Deze krappe planning wordt veroorzaakt door afhankelijkheid van de planningsmogelijkheden bij de asfaltmolen.

Verkeersmaatregelen

  • Het wegvak zal voor het doorgaande rijverkeer worden gestremd. Voor bestemmingsverkeer (t.b.v. de locaties die zich binnen het werkvak bevinden) zullen passende verkeersmaatregelen worden getroffen en zo nodig afspraken op maat worden gemaakt;
  • Verkeer richting ‘Eemshaven oost’ vanaf N46 wordt omgeleid via N363 naar N33 en verkeer richting ‘Eemshaven west’ vanaf N33 wordt omgeleid via N363 naar N46 (zie bijlage);
  • ‘Werkverkeer’ voor Google zal vanuit de richting Groningen op de N46 separaat worden omgeleid / bewegwijzerd via N363 naar N33;
  • Verkeer richting Borkum (AG Ems) zal vanuit de richting Appingedam op de N33 separaat worden omgeleid / bewegwijzerd via N363 naar N46;
  • Reeds vergunde exceptionele transporten via Kwelderweg krijgen voorrang op de werkzaamheden. Dit zal door aannemer met transporteurs worden afgestemd;
  • Omleidingsroutes worden doorgegeven aan Rijkswaterstaat. Aannemer zal zorgdragen voor afstemming en plaatsen van bebording langs wegen van Rijkswaterstaat;
  • Gedurende de werkzaamheden zullen 4 verkeersregelaars extra ondersteuning geven aan de genomen verkeersmaatregelen;
  • Vrijdag 12 juni jl. zijn er vooraankondigingsborden geplaatst.

Mocht u voorafgaand vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met aannemer Kon. Sjouke Dijkstra, contactpersoon dhr. Coen Mulder. Tijdens de werkzaamheden is de uitvoerder van Kon. Sjouke Dijkstra te bereiken op telefoonnummer 06-29413721.