Werken aan de stekker van Noord-Nederland

Werken aan de stekker van Noord-Nederland

Versterking elektriciteitsnet

Netbeheerders TenneT en Enexis Netbeheer werken hard aan het versterken van het elektriciteitsnet in Eemshaven en Delfzijl. Deze zomer worden de laatste masten voor de nieuwe 380 kV- ‘stroomsnelweg’ van Eemshaven naar Groningen geplaatst. Als ook alle stroomgeleiders zijn gemonteerd is de verbinding over een jaar klaar voor (veel meer) elektriciteitstransport vanaf de stekker van Nederland naar de stad Groningen en verder. TenneT gaat daarna de dan overbodige 220 kV-verbinding afbreken. Ook tijdelijke voorzieningen zoals het transformatorstation en de ‘noodlijn’ in de Oostpolder worden opgeruimd. Alles over de voortgang: Zie www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl

TenneT breidt de hoogspanningsinfrastructuur in Eemshaven en in Delfzijl verder uit door het vergroten van de capaciteit van een aantal hoogspanningsstations, met aansluitingen en verbindingen, en ook is nieuwbouw van nieuwe hoogspanningsstations gepland, Enexis Netbeheer bouwt aan infrastructuur op middenspanning zoals in Heveskes (Delfzijl).

Aansluiten Wind op Zee

De versterkingen zijn noodzakelijk om de vraag van industrie de komende jaren aan te kunnen. En om over een aantal jaren de grote hoeveelheden windstroom van de Noordzee aan te kunnen sluiten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt nu de mogelijkheden voor de aansluiting van 4,7 Gigawatt elektriciteit in Eemshaven rond 2031. De energie is afkomstig van twee nieuw te bouwen windparken (Doordewind en Ten noorden van de Waddeneilanden) op de Noordzee.

Onder meer samen met TenneT en andere betrokkenen loopt er een onderzoek naar (acht mogelijke) routes om deze windparken aan te sluiten. De routes doorkruisen het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee, Natura 2000 gebieden, hoogwaardige landbouwgebieden, industrieterrein en het Eems-Dollard Verdragsgebied. Eind juni zijn er meerdere informatiebijeenkomsten over het Programma Aansluiting Wind op Zee Eemshaven, onder meer in Uithuizermeeden (23 juni) en Pieterburen (27 juni). Meer weten? Zie: www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/pawoz