Verkeersstremming Borkumweg vanwege technische upgrade windturbine RWE

Verkeersstremming Borkumweg vanwege technische upgrade windturbine RWE

RWE gaat een technische upgrade uitvoeren op de windturbine op de locatie Sealane in de Eemshaven. Onderdeel van de upgrade is het vervangen van de windturbinebladen. Om de bladen te vervangen, is een grote kraan nodig. De boom van de kraan (141m) wordt horizontaal in elkaar gezet. Hiervoor is extra werkruimte nodig bestaande uit de parkeerplaats en de Borkumweg.

Stremming parkeerplaatsen

De werkzaamheden op de locatie Sealane zijn op 8 juni gestart. Hierdoor is inmiddels een deel van de parkeerplaatsen rondom het terrein gestremd. De parkeerplekken zijn afgezet met hekken om te voorkomen dat zeevarenden er auto’s gaan parkeren. Deze kunnen meerdere weken van huis zijn, waardoor RWE de kraan niet zou kunnen opbouwen.

Omleidingsroute Borkumweg

De Borkumweg wordt gestremd in de periode van 23 juni tot en met 17 juli. De einddatum van de werkzaamheden kan iets veranderen. Dit is afhankelijk van de windcondities. Zodra de boom van de kraan omhoog is, zal RWE de weg weer openstellen. De omleidingsroutes, die zijn aangegeven met verkeersborden, blijven echter de gehele periode van kracht. Dit is noodzakelijk omdat bij slecht weer, harde wind of bliksem de kraan direct omlaag moet kunnen.

In het midden van de foto de windturbine van RWE die een technische upgrade ondergaat (Foto Groningen Seaports – Koos Boertjens)