Winddag 2012 in teken van debat en kansen voor Nederland

Winddag 2012 in teken van debat en kansen voor Nederland

Er gaat niets boven windenergie…

Lokaal draagvlak voor windenergie, de kansen die offshore windenergie biedt voor de BV Nederland en een debat met Tweede Kamerleden staan centraal tijdens de jaarlijkse Winddag. Die vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 juni in Groningen. Andere thema´s die aan bod komen zijn onder meer ruimte voor wind op land, de Green Deal en het innovatieprogramma Wind op zee. Winddag 2012 wordt een interactieve dag met workshops en paneldiscussies. De dag wordt afgesloten met een politiek debat met in elk geval de Tweede Kamerleden Paulus Jansen (SP),Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Jhim van Bemmel (PVV) en Tjeerd van Dekken (PvdA).

De Winddag begint op vrijdag 15 juni om 13.00 uur in de Oosterpoort in Groningen en duurt tot 17.00 uur. De Groningse gedeputeerde William Moorlag en Jaap Warners, voorzitter van NWEA, verrichten samen de opening. Meerdere bedrijven en organisaties actief in windenergie presenteren zich op een windmarkt. Ook wordt de Nederlandse winnaar van de wereldwijde fotowedstrijd van de Europese Wind Energie Associatie EWEA bekend gemaakt.

Groningen en windenergie
De jaarlijkse Winddag wordt dit jaar gehouden in Groningen. De tweede provincie van Nederland als het gaat om windmolens op land. Nu al staat bij de Eemshaven en in Delfzijl in totaal 356 megawatt aan opgesteld vermogen. Bovendien zijn er veel mogelijkheden voor offshore wind. Vanuit de Eemshaven wordt gebouwd aan de nabijgelegen Duitse offshore windparken. Tegelijk spelen veel bedrijven uit het Energy Valley-gebied in Noord-Nederland in op de kans die de nieuwe Nederlandse offshore windparken gaan bieden, die gebouwd zullen worden ten noorden van Schiermonnikoog.

Global Wind Day / Winddag
Jaarlijks wordt wereldwijd op 15 juni de Global Wind Day georganiseerd. In Nederland gebeurt dat door de Nederlandse Wind Energie Associatie NWEA. Dit jaar in samenwerking met de Provincie Groningen, RWE/Essent, Energy Valley, Groningen Seaports en KDE Energy. De winddag is het jaarlijkse evenement in Nederland voor de windsector om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over de kansen en bedreigingen voor windenergie in Nederland. De Winddag is algemeen toegankelijk (aanmelden noodzakelijk).

Over windenergie
Windenergie is de snelste en meest economische manier om op korte termijn meer duurzame energie op te wekken. Niet voor niets wil de Nederlandse overheid een forse groei van windenergie. Om aan de Europese doelstelling van 14% duurzame energie te voldoen, streeft de overheid naar zowel 6.000 megawatt opgesteld vermogen op land in 2020, als 6.000 megawatt op zee. De wind is een schone bron. Voor het opwekken van elektriciteit uit wind is geen fossiele brandstof nodig en is er geenuitstoot van CO2 (klimaatverandering) of fijnstof (gezondheid). En wind raakt niet op. Voor windkrachtzijn we niet afhankelijk van het buitenland. Momenteel staan er in Nederland op land bijna 2.000 windturbines, samen ongeveer 2.200 megawatt aan opgesteld vermogen. Op de Noordzee staan 96 windturbines in twee windparken (samen 228 megawatt). Al die windturbines samen zijn nu al goed voor het elektriciteitsverbruik van minstens twee miljoen huishoudens.

“De provincie Groningen zet stevig in op de ontwikkeling en realisatie van duurzame energie, zoals on- en offshore wind. Het biedt kansen voor groene groei. Bovendien past het binnen onze positie als de Energyport van Nederland. Wij zien kansen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid op het gebied van on- en offshore wind voor heel Noord-Nederland. Samen met onze Energy Valley partners werken we aan de juiste randvoorwaarden om deze bedrijfstak goed te kunnen faciliteren. We heten iedereen van harte welkom in de Eemshaven om dit met eigen ogen te aanschouwen.”
Gedeputeerde Wilma Mansveld, Provincie Groningen

“Wij werken aan windenergie. En dat verdient de aandacht.”
Jan Boorsma, directeur RWE Innogy Windpower Netherlands B.V.

“Beleef wind in de Eemshaven.”
Groningen Seaports

“Puur Groningse Energie.”
Jaap Wolters, directeur KDE Energy B.V.

“De Energy Valley regio (Noord-Nederland en de kop van Noord-Holland) is perfect gepositioneerd voor de bouw en het onderhoud van offshore windparken. We hebben vier zeehavens in Delfzijl, Harlingen, Den Helder en de Eemshaven met ruime industrieterreinen. Bovendien liggen hier enkele belangrijke elektriciteitsknooppunten waaronder de Eemshaven, waar vier grote centrales staan en de NorNed-kabel aanlandt. De Energy Valley regio kent kennisinstellingen voor offshore wind en meerdere opleidingen op MBO en HBO-niveau voor de offshore windsector. Tijdens de Global Wind Day laten we deze unieke positie en de grootschalige energiebedrijvigheid in de regio zien.”
Gerrit van Werven, Stichting Energy Valley