Zonnedijk voor entree Eemshaven

Zonnedijk voor entree Eemshaven

Zonnedijk voor entree Eemshaven

Het bedrijf PLY Energy uit Groningen dient deze week namens Zonoord B.V. de vergunningaanvraag in voor de aanleg van ca. 19.000 zonnepanelen op de dijk aan de zuidzijde van de Eemshaven. Het totale zonnepark zal naar verwachting 4,3 miljoen KWh per jaar aan elektriciteit gaan produceren. Hetgeen gelijk is aan het energieverbruik van 1.300 Nederlandse huishoudens. Deze investering van enkele miljoenen euro’s in groene energie past geheel in de ambitie van de Eemshaven als Energy Port.

Aan de zuidzijde van de Eemshaven ligt op de grens tussen de Eemshaven en het agrarisch gebied een dijk. De dijk is eigendom van Groningen Seaports en is gelegen direct naast de Kwelderweg en ligt besloten tussen de rotondes van de N46 en de N33. Deze dijk maakt onderdeel uit van de Oostpolder. Bij de aanleg van de Eemshaven is de zeedijk verlegd en daarmee is de functie van de dijk als waterkering komen te vervallen. Op de dijk zijn inmiddels windmolens gerealiseerd en het voornemen bestaat nu om een zonnepark aan te leggen op deze dijk.

Verkeersveiligheid

Voor verkeersonveilige situaties en/of overlast voor de omgeving zal geen sprake zijn. De zonnepanelen worden naar het zuiden gericht en liggen onder een dusdanige hoek dat eventuele reflectie overdag altijd omhoog gericht zal zijn. De zonnepalen hebben een donkere kleur en zijn mat. De kruin van de dijk zal zichtbaar blijven.

Voortgang traject
De verwachting is dat de vergunningaanvraag medio 2016 zal zijn afgerond waarna subsidie zal worden aangevraagd. Na een positieve beschikking op de subsidieaanvraag, kan worden begonnen met de aanleg van het zonnepark. Het is de verwachting dat het zonnepark in het eerste kwartaal van 2017 in bedrijf wordt genomen.

Landschappelijke inpassing
Zonneparken zijn een aantrekkelijk alternatief ten opzichte van andere vormen van duurzame energie daar ze landschappelijk eenvoudiger zijn in te passen en ze met een relatief korte doorlooptijd gerealiseerd kunnen worden. Zonneparken kunnen daarom op korte termijn een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen die Nederland nastreeft.

Zonnedijk Eemshaven zuidzijde

Zonnedijk Eemshaven zuidzijde