Chemport Europe, changing the nature of chemistry

Chemport Europe

Chemport Europe is de incubator voor groene chemie. Het voldoet aan alle voorwaarden om de duurzame chemie van de toekomst te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. Het chemiecluster in Delfzijl, Chemical Cluster Delfzijl, is onderdeel van Chemport Europe.

Chemport Europe biedt een dynamisch ecosysteem voor bedrijven toegewijd aan een groene chemische sector. Door de positionering langs de Noordzeekust heeft Chemical Cluster Delfzijl direct toegang tot de zee, de binnenvaart, de snelwegverbindingen van Noordwest-Europa en de spoorwegen. De regio Delfzijl/Eemshaven heeft die sterke positie voor een deel te danken aan de landelijke omgeving, de aanwezigheid van twee zeehavens en relevante kennisinstellingen met een Nobelprijswinnaar voor scheikunde in 2017. Daarnaast zijn de productie en aanlanding van een grote hoeveelheid groene energie en groene grondstoffen stuk voor stuk geïntegreerd in dit chemische cluster.

Met een groene energiemix van windturbines, biomassa, zonnepanelen en waterkracht plus de mogelijkheden die het agrarische achterland biedt, is Chemical Cluster Delfzijl de beste biobased locatie van Noordwest-Europa.

GERARD TEN BERGE 
businessmanager chemie
E-mailadres: g.tenberge@groningen-seaports.com
Telefoonnummer: +31 (0)6 5511 8903

LinkedIn

Facts & Figures

 • 15% van de totale Nederlandse chemieproductie is afkomstig van het chemiecluster in Delfzijl
 • Groene energiemix uit biomassa, windturbines, zonnepanelen of waterkracht
 • Duurzame energie (stoom en elektriciteit)
 • Beschikbaarheid van voorzieningen als (bio)gas, zout, chloor, waterstof, industrieel water, waterstof, stoom
 • Multimodale bereikbaarheid: haven en achterland zonder files
 • Totaal vermogen van 8.000 MW aan elektrische stroom beschikbaar
 • Grootste onshore windpark van Nederland (300+ MW)
 • Mild klimaat

Chemport Europe

Meer informatie?

Chemport Innovation Center

Als aanjager van de groene chemie faciliteert het Chemport Innovation Center in Delfzijl scale-ups, chemische en innovatieve bedrijven om hun duurzame ideeën en technologieën verder te brengen.

Chemport Innovation Center, scaling up green chemistry

Chemport Innovation Center (CIC) zet actief in op duurzame innovatie in de Chemport-regio. Daartoe beschikt het midden in het industriegebied van Delfzijl over een geoutilleerde locatie waar start-ups en scale-ups ruimte kunnen huren om op een veilige, snelle en efficiënte wijze hun innovaties te kunnen testen in de demonstratiefase (TRL-6/7/8 niveau). CIC beschikt over o.a. netwerken, kennis, vergunningen om de ontwikkeling succesvol te begeleiden naar de uiteindelijke marktintroductiefase (TRL-9 niveau). Dit is de laatste fase waarin de technologie marktvolwassen is geworden en de scale-up klaar is om zich definitief te vestigen in de regio Delfzijl/Eemshaven.

Waarom CIC?

   • Testruimte op maat
   • Volledige focus op je pilot
   • Netwerken met andere (chemische) bedrijven

Meer informatie?

Industrietafel Noord-Nederland (INN)

De Industrietafel Noord-Nederland vertegenwoordigt energie-intensieve bedrijven, overheden en NGO’s in de provincies Groningen en Drenthe. Het omvat naast geïntegreerde industrieclusters in de Eemshaven, Delfzijl en Emmen ook grote productielocaties buiten clusters. Gezamenlijk profileert de regio zich als Chemport Europe.

De industrie en het gebied is veelzijdig met de aanwezigheid van twee zeehavens, (basis)chemie, kunststofvezelindustrie, agro-food, datacenters, recycling, metaal en bioraffinage.

Ook vervult Noord-Nederland een belangrijke rol in grootschalige energieopwekking, energiedistributie en offshore windlogistiek. Het gebied beschikt over een uitgebreid ondergronds buisleidingnetwerk en kabelstelsels en is daardoor een intercontinentaal knooppunt van aardgas (‘gasrotonde’), elektriciteit en data.

De Industrietafel Noord-Nederland (INN) is één van de zes industrietafels, waarin betrokken industriepartijen op verzoek van de regering een concrete bijdrage leveren aan de veranderingen die nodig zijn om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te behalen. Met een groot aantal energie-intensieve bedrijven wordt er gewerkt aan plannen en draagvlak voor vergaande verduurzaming van industrie. Om de ambities van het VN-Klimaatverdrag van Parijs en de doelen van het Nederlandse Klimaatakkoord te halen, moeten alle registers worden opengetrokken. Voor de industrie betekent dit:

 • En energie-efficiency en -besparing;
 • En elektrificatie van processen;
 • En procesinnovatie;
 • En veranderen van energiebron;
 • En afvang en gebruik van CO2 (CCU & CCS);
 • En meer circulariteit in ketens;
 • En ook de verantwoorde inzet van biogrondstoffen.

Rapportages Industrietafel Noord-Nederland

Ondertussen zijn er van een aantal van bovenstaande onderwerpen rapportages uitgewerkt:

NorthGrid

NorthGrid wil de samenwerking op het gebied van ontwikkeling van ondergrondse infrastructuur in Noord-Nederland bevorderen. In de toekomst wordt een flink aantal nieuwe ondergrondse verbindingen aangelegd in deze regio. Dat kan zijn voor het transport van warmte en (groene) waterstof om huizen van energie te voorzien en bijvoorbeeld (circulair) industriewater of CO2 om de industrie duurzamer te maken.

NorthGrid is de handelsnaam van de Stichting UFO BED, die al sinds 2009 bestaat. Wij hebben een Raad van Toezicht die bestaat uit Vattenfall, A. Hak en Groningen Seaports. Om een zo breed mogelijke inbreng in de Stichting te krijgen is een Raad van Advies opgericht waarin we partijen uit de regio (bedrijven, bewoners, verenigingen, overheden, kennisinstellingen, NGO’s en kabel- en leidingeigenaren) vertegenwoordigd willen hebben. Op dit moment neemt Gasunie al zitting in deze Raad van Advies.

Meer informatie?