Chemport Europe, changing the nature of chemistry

Chemport Europe

Chemport Europe is de incubator voor groene chemie. Het voldoet aan alle voorwaarden om de duurzame chemie van de toekomst te ontwikkelen en tot bloei te laten komen.

Chemport Europe biedt een dynamisch ecosysteem voor bedrijven toegewijd aan een groene chemische sector. Door de positionering langs de Noordzeekust heeft Chemical Cluster Delfzijl direct toegang tot de zee, de binnenvaart, de snelwegverbindingen van Noordwest-Europa en de spoorwegen. De Eemsdelta heeft die sterke positie voor een deel te danken aan de landelijke omgeving, de aanwezigheid van twee zeehavens en relevante kennisinstellingen met een Nobelprijswinnaar voor scheikunde in 2017. Daarnaast zijn de productie en aanlanding van een grote hoeveelheid groene energie en groene grondstoffen stuk voor stuk geïntegreerd in dit chemische cluster.

Met een groene energiemix van windturbines, biomassa, zonnepanelen en waterkracht plus de mogelijkheden die het agrarische achterland biedt, is Chemical Cluster Delfzijl de beste biobased locatie van Noordwest-Europa.

HENRI KATS
business manager chemicals
E-mailadres: h.kats@groningen-seaports.com
Telefoonnummer: +31 (0)6 4630 4274

TwitterLinkedIn

Facts & Figures

 • 15% van de totale Nederlandse chemieproductie is afkomstig van Chemport Europe
 • Groene energiemix uit biomassa, windturbines, zonnepanelen of waterkracht
 • Duurzame energie (stoom en elektriciteit)
 • Beschikbaarheid van voorzieningen als (bio)gas, zout, chloor, waterstof, industrieel water, waterstof, stoom
 • Multimodale bereikbaarheid: haven en achterland zonder files
 • Totaal vermogen van 8.000 MW aan elektrische stroom beschikbaar
 • Grootste onshore windpark van Nederland (300+ MW)
 • Greenfield bedrijfslocaties (360 hectare)
 • Mild klimaat

Chemport Europe

Meer informatie?

Chemport Innovation Center

Als aanjager van de groene chemie faciliteert het Chemport Innovation Center in Delfzijl scale-ups, chemische en innovatieve bedrijven om hun duurzame ideeën en technologieën verder te brengen.

Chemport Innovation Center, scaling up green chemistry

Chemport Innovation Center (CIC) zet actief in op duurzame innovatie in de Chemport-regio. Daartoe beschikt het midden in het industriegebied van Delfzijl over een geoutilleerde locatie waar start-ups en scale-ups ruimte kunnen huren om op een veilige, snelle en efficiënte wijze hun innovaties te kunnen testen in de demonstratiefase (TRL-6/7/8 niveau). CIC beschikt over o.a. netwerken, kennis, vergunningen om de ontwikkeling succesvol te begeleiden naar de uiteindelijke marktintroductiefase (TRL-9 niveau). Dit is de laatste fase waarin de technologie marktvolwassen is geworden en de scale-up klaar is om zich definitief te vestigen in de regio Delfzijl/Eemshaven.

Waarom CIC?

   • Testruimte op maat
   • Volledige focus op je pilot
   • Vergunning is al geregeld
   • Netwerken met andere (chemische) bedrijven

Meer informatie?

Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!