Groningen Innovation Port – Harbour Of Talent

Groningen Innovation Port

Ben jij een start-up of scale-up die zich wil ontwikkelen en in contact wil komen met het bedrijfsleven in het Eemsdeltagebied? Of ben jij juist onderdeel van het bedrijfsleven in het Eemsdeltagebied en wil je innoveren? Groningen Seaports legt graag de verbinding!

Wij willen innovatie en utiliteiten stimuleren en ontwikkelen. We hebben de ambitie nieuwe bedrijvigheid en economische groei te creëren en het vestigingsklimaat in de havens te verbeteren. Innovatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Innovatie kent vele vormen. Een nieuw product of proces, of juist vernieuwingen en slimme aanpassingen van bestaande faciliteiten. Met veel flexibiliteit en ondernemerschap zijn wij gewend om snel te schakelen en in te spelen op marktontwikkelingen. Daarmee creëren we (soms letterlijk) nieuwe verbindingen.

Facts & Figures

  • Hechte community
  • Flexibele huur werkplekken
  • Huur van complete kantoren tot alleen bureaus
  • Verschillende accelator en incubator programma’s als Startup-Assist en Startup in Residence
  • Groot young professionals netwerk

Aantrekkelijke vestigingsplaats voor start-ups en scale-ups

Ambitieuze start-ups en scale-ups zijn belangrijk voor de economische ontwikkeling in een gebied. Ze zorgen voor dynamiek, innovatie en trekken talentvolle mensen aan, vaak met een technologische inslag.

Groningen Seaports maakt zich dan ook hard om een aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn voor dit soort nieuwe bedrijven die veel ambitie en de potentie hebben om snel te kunnen groeien. In Delfzijl en de Eemshaven zijn in ieder geval alle ingrediënten aanwezig om start-ups en scale-ups te faciliteren voor een goede start van een hopelijk lange en succesvolle ontwikkeling.

Er zijn goed bereikbare ruimtes met faciliteiten, een prettig leefklimaat en mogelijkheden om gemakkelijk op te kunnen schalen, met weinig regelwerk. Daarnaast is er veel support van grote bedrijven in de regio waardoor we een hechte community kunnen bieden, iets wat belangrijk is voor start-ups om te kunnen groeien. Grote bedrijven besteden bovendien hun Research & Development steeds vaker uit aan start-ups en scale-ups. Ook in de Eemsdelta.

Mede door het aanbod van pilot- en demofaciliteiten leent het havengebied van Delfzijl en de Eemshaven zich bij uitstek voor de start-up sector. Zo zijn de chemiebedrijven Avantium en Photanol reeds op het terrein van Nouryon (voorm. AkzoNobel) gestart met twee proeffabrieken en zijn er ook op andere industrieterreinen ruimtes voorhanden voor laboratoria of een demofabriek. Verder zijn er in het gebied diverse verzamelgebouwen met kantoorruimtes en de mogelijkheid voor flexibele werkplekken aanwezig.

Partners

Een innovatie ecosysteem valt of staat met sterke partners. We verbinden dan ook graag onze klanten aan Groningen Innovation Port.

Dit doen we door hieronder de bedrijfsnaam met logo te vermelden van de partners van ons initiatief en onderling af te spreken dat als we interessante innovaties hebben, bijvoorbeeld ideeën ingebracht door start-ups, we de betreffende partners daar actief over informeren.

De partners bepalen vervolgens zelf of ze behoefte hebben met deze partijen in contact te komen. We vinden het belangrijk om op onze website te vermelden welke bedrijven openstaan voor innovatieve partijen.