Groningen Seaports.
De circulaire hotspot van morgen.

Circulaire hotspot

Noord-Nederland is de beste locatie van Europa om uw circulaire bedrijf qua business model en toeleveringsketen te testen en te optimaliseren. Ook zijn er goede mogelijkheden om de markt voor circulaire producten op industriële schaal te testen, voordat u in volledige productie gaat. Daarnaast integreren nieuwe bedrijven er gemakkelijk in het bestaande grootschalige ecosysteem.

De diversiteit aan bedrijven en de verschillende beschikbare grondstofstromen maken de Groninger zeehavens aantrekkelijk voor nieuwe (circulaire) bedrijvigheid. In Delfzijl en de Eemshaven zijn in ieder geval onderstaande (afval)producten als grondstof voorhanden:

 • Kunststofafval
 • Elektrisch afval
 • Afgeschreven windmolenbladen
 • Bouwmaterialen

Voordelen van Noord-Nederland:

 • Partners beschikbaar langs de gehele circulaire waardeketen
 • Een gezamenlijke focus van alle stakeholders
 • Europese financiering
 • Regionale overheidssteun
 • Samenwerking met kennisinstellingen in de buurt
 • Groot netwerk van start-ups en scale-ups

HELEEN VAN WIJK

E-mailadres: h.vanwijk@groningen-seaports.com
Telefoonnummer: +31 (0)6 3165 1986

TwitterLinkedIn

 

DOWNLOAD BROCHURE

Kunststofafval

Met het bestaande bedrijfsleven, ruimte voor een bredere waardeketen en sterke partnerships met kennisinstellingen biedt Groningen Seaports een ecosysteem dat het perfecte lanceerplatform is voor de recycling van plastics. Bovendien is er met de vele chemische bedrijven op het Chemie Park Delfzijl een grote afzetmarkt direct naast de deur. Daarnaast spelen de havens een centrale rol in het faciliteren van bedrijven die producten, zoals meubilair, speelgoed of bouwstoffen, vervaardigen uit afvalstromen.

Groningen Seaports speelt een rol bij de volgende drie categorieën kunststofafval:

 • Plasticsoep
  Groningen Seaports werkt samen met Europese partners aan het bestrijden van de plasticsoep. Als haven delen wij in de verantwoordelijkheid voor schone oceanen. Ons ecosysteem faciliteert start-ups die zich specialiseren in het verzamelen van kunststoffen die gerecycled moeten worden.
 • Scheepsafval
  Groningen Seaports heeft een groot verwerkingsbedrijf van scheepsafval aanwezig in de haven, Bek & Verburg. Dit bedrijf heeft meer dan honderd gescheiden afvalstromen die klaar zijn om gerecycled te worden.
 • Consumentenafval
  EEW heeft onlangs geïnvesteerd in een uitbreiding van haar afvalverbrandingsinstallatie in onze haven te Delfzijl. EEW maakt gebruik van huishoudelijk afval en levert aan industrieën in de omgeving. EEW is altijd op zoek naar samenwerkingen om verwerkingsprocessen en de industrie efficiënter te maken.

De waardeketen:

 • EEW Energy from Waste
 • Bek & Verburg
 • Nature Group
 • Bollegraaf Recycling
 • Subcoal International
 • Avantium
 • BioBTX
 • JPB Groep
 • Virol

Elektrisch afval

De afgelopen jaren heeft de datacenter-sector meer dan 1,5 miljard euro geïnvesteerd in vestigingen in de Eemshaven, waardoor een unieke gestage stroom elektrisch afval wordt gegenereerd dat moet worden gerecycled. Naast de grootschalige datasector in de Eemshaven zal het omringende ecosysteem van overheidsinstellingen, bedrijven en scholen duurzaam elektrisch afval genereren. Het beheer en de recycling van elektrisch afval op een duurzame, groene wijze is een belangrijk aandachtsgebied geworden vanwege de aanhoudende stijging van het aantal apparaten en de schaarste aan bruikbare materialen.

Groningen Seaports kan recyclers van elektrisch afval verbinden aan de diverse plaatselijke spelers zoals Google en QTS. Ondanks dat gewoon afval en elektrisch afval verschillende policy-drivers en markten hebben, zijn beide recyclingstromen gangbaar in de Groninger zeehavens.

Feiten & cijfers

 • Dichtbij Tech City Groningen
 • Meer dan 150 MW aan datacentervergunningen in aanvraag
 • Het datacenter cluster blijft in snel tempo doorgroeien

De waardeketen:

 • Google
 • QTS
 • ENGIE
 • TenneT
 • Enexis
 • Plaatselijke basisscholen

Afgeschreven windmolenbladen

De Eemshaven is uitgegroeid tot een van de belangrijkste offshore windhavens aan de Noordzee. Er zijn al 17 windmolenparken op de Noordzee gerealiseerd met de Eemshaven als logistiek knooppunt tijdens de bouw en de installatie van het achttiende park (Kaskasi) gaat binnenkort van start. Daarnaast is de Eemshaven voor 4 windparken (316 turbines) de onderhoudsbasis. Bovendien bevindt zich in de Eemshaven het grootste onshore windmolenpark van Nederland. De komende jaren zal het aantal windparken op de Noordzee fors toenemen. Zo werken Groningen Seaports, Shell, Gasunie, Equinor en RWE aan hun NortH2-project aan waarbij 10GW aan nieuw geïnstalleerde offshore windcapaciteit gerealiseerd zal moeten gaan worden.

Wij zien geweldige mogelijkheden rond ontmantelingsprogramma’s voor de komende jaren. De ontmanteling wordt voor een groot deel in gang gezet door de repowering van huidige onshore en offshore windturbines. De goed geoutilleerde toeleveringsketen in de Eemshaven wordt een centrum voor het vervoer van deze nieuwe turbines en de oude onderdelen. Ook zijn we actief in de autobranche die een mogelijke markt vormt voor bedrijven die het composiet van de windmolenbladen tot vezels kan recyclen.

Feiten en cijfers:

Logistiek

 • 18 projecten
 • 1223 turbines
 • 7,2 GW (waarvan 2,2 GW turbines en 5,0 GW funderingen)

Onderhoud (O&M)

 • 6 windmolenparken
 • 2,5 GW
 • 474 turbines

De waardeketen:

 • Siemens Gamesa
 • Vestas
 • Enercon
 • Innogy
 • Enerpy
 • Buss Terminal Eemshaven
 • Virol

Bouwmaterialen

In Delfzijl en de Eemshaven is de totale waardeketen voor primaire en secundaire bouwmaterialen aanwezig. Diverse bedrijven die gespecialiseerd zijn in producten en diensten voor de grond-, weg- en waterbouw- en betonbouwsector zijn er gevestigd. Zo produceert de Theo Pouw Groep duurzaam beton dat bestaat uit minimaal 30% gerecycled betongranulaat.

Verder is Groningen Seaports partner in ‘ED2050’. Dit programma heeft tot doel de milieusituatie van de Eems-Dollard te verbeteren, bijvoorbeeld door slib uit de monding te winnen en te verwerken tot betonblokken.

De waardeketen:

 • Theo Pouw Groep
 • BuildinG Groningen
 • Gebroeders Borg
 • Heuvelman GSO
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Roba Metals
 • Arcadis
 • Boskalis
 • Van Oord
 • Deltares
 • Ecoshape
 • Reym
 • IHC
 • HKV Lijn in Water
 • Royal Haskoning DHV
 • Witteveen+Bos