ENERGYPORT EEMSHAVEN – POWER POINT (8.000 MW) & BALANCING HUB

Energyport Eemshaven

Omdat de Eemshaven over meerdere grote energiecentrales en een aantal hoogspannings- en middenspanningsstations beschikt, is de haven in staat de leveringszekerheid van energie te garanderen.

Er bevinden zich hier drie operationele energiecentrales: de gascentrale van ENGIE (Eemscentrale), de Magnum-centrale van RWE (voorheen Nuon/Vattenfall) en de energiecentrale van RWE op poederkool en biomassa. Naast deze energiecentrales zijn er nog andere vormen van energie beschikbaar. Zo wordt er elektriciteit van een Noorse waterkrachtcentrale naar Nederland getransporteerd via de onderzeese hoogspanningskabel van NorNed, terwijl Noorwegen via dezelfde kabel elektriciteit uit Nederland kan inkopen. Daarom is er in de Eemshaven een groot transformatorstation gebouwd. Ook is de COBRA-kabel aangelegd, een onderzeese kabel naar Denemarken voor het transport van elektriciteit uit windenergie.

Gemini, waarin het Canadese Northland Power een groot aandeel heeft, heeft een aanlandingspunt van 600 MW aangelegd voor elektriciteit opgewekt uit windenergie in de Noordzee. En omdat er plannen zijn voor duizenden windturbines in de Noordzee bij de Eemshaven, zal het aandeel offshore windenergie in de toekomst alleen maar toenemen.

GIELIS STUART 
businessmanager renewable energy
E-mailadres: g.stuart@groningen-seaports.com
Telefoonnummer: +31 (0)6 2382 1772

LinkedIn

GERWIN MENNEGA
businessmanager energy & data
E-mailadres: g.mennega@groningen-seaports.com
Telefoonnummer: +31 (0)65 555 9044

 LinkedIn

Facts & Figures

Delfzijl/Eemshaven, 8.000 MW:

 • ENGIE 1.700 MW
 • NorNed 700 MW
 • RWE (Magnum) 1.300 MW
 • RWE 1.600 MW
 • COBRAcable 700 MW
 • Gemini (offshore wind) 600 MW
 • Delesto 530 MW
 • EEW Energy from Waste 49,9 MW
 • Eneco Bio Golden Raand 49,9 MW
 • Huidige windenergie (onshore) 669 MW
 • Toekomstige windenergie (onshore) 161 MW
 • Huidige zonne-energie 96,3 MW
 • Toekomstige zonne-energie 16,3 MW

LNG-Terminal Eemshaven

Vanwege de gasleveringszekerheid en de vermindering van afhankelijkheid van Russisch gas heeft Gasunie-dochter EemsEnergyTerminal een nieuwe drijvende LNG-terminal in de Eemshaven ontwikkeld.

Deze terminal wordt EemsEnergyTerminal genoemd. Sinds begin september 2022 vormen de zogeheten FRSU’s (Floating Storage Regasification Units – drijvende LNG-fabrieken) Energos Igloo (rederij: New Fortress Energy) en Eemshaven LNG (rederij: Exmar) samen deze LNG-terminal. Hiermee wordt het mogelijk om vloeibaar aardgas per schip naar de Eemshaven te brengen om daar door de installatie weer omgezet te worden naar gas. Wanneer dat eenmaal is gebeurd kan het gas getransporteerd worden via het gasleidingnetwerk.

In de toekomst kan via de EemsEnergyTerminal groene waterstof worden geïmporteerd. Daarmee werkt EemsEnergyTerminal aan een duurzame, permanente terminal gericht op de korte én lange termijn.

Meer informatie?

Groene aansluitingen

Door deel te nemen aan projecten met zonne- en windenergie wil Groningen Seaports actief bijdragen aan het verbeteren van de duurzaamheid van energieproductie.

Hernieuwbare energie is in lijn met verschillende aspecten van de Greenport-visie (CO2-reductie, verbeterde duurzaamheid, vergroening van het chemiecluster, enz.) en de visies in de regio Delfzijl/Eemshaven en de provincie Groningen. Groene energie past bovendien perfect in de ambities van Groningen Seaports als EnergyPort en is eveneens nodig voor de productie van groene waterstof. Groningen Seaports maakt zich sterk voor de opschaling hiervan en zet koers naar een toekomst van waterstof.

Op het terrein van Groningen Seaports staan al jarenlang meer dan honderd windturbines en inmiddels herbergen de havens eveneens meerdere  zonneparken. En dan speelt de haven ook nog eens een prominente rol in de ontwikkeling van windparken op zee; niet alleen tijdens de bouw maar ook voor wat betreft het daarop volgende onderhoud van de windturbines. Met al deze turbines zal de Eemshaven een aanzienlijke hoeveelheid duurzame energie aan de energiemix toevoegen. Naar verwachting zal het aandeel windenergie in de nabije toekomst toenemen en zullen er daardoor nieuwe zakelijke kansen ontstaan. Bovendien gebruiken Eneco en RWE 1,5 miljoen ton biomassa per jaar om groene energie te maken.

Energie-
voorziening

Met name de markt voor datacenters wordt gekenmerkt door een behoefte aan een uitermate betrouwbare stroomvoorziening.

Omdat zich inmiddels al vele energieproducenten in de Eemshaven hebben gevestigd, of dat binnenkort gaan doen, is Groningen Seaports in staat tegemoet te komen aan de eis van betrouwbare energievoorziening en kan de haven zichzelf presenteren als uiterst aantrekkelijke locatie voor bedrijven die veel energie nodig hebben.

De regio beschikt over een uitstekend elektriciteitsnet met vele stroomstations in het gebied. De gemiddelde beschikbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet gedurende de afgelopen vijf jaar was 99,9943%. Een ongelooflijk hoog percentage dat in de Eemshaven nog hoger ligt vanwege de uitstekende aansluitingen.