Heliport Eemshaven

Voorkeurslocatie heliport ligt in Eemshaven

Na een lang, zorgvuldig doorlopen proces is er in goed overleg met natuur- en milieuorganisaties, de omgeving en de regionale en provinciale overheden, besloten om de locatie Eemshaven (noordwestelijk gedeelte, zie artist impression hieronder) als voorkeurslocatie aan te houden voor de aan te leggen heliport. Dit betekent dat de locatie boven Uithuizermeeden, die ook als voorkeurslocatie was aangeduid, vervalt.

Artist impression Heliport Eemshaven ten noordwesten van de Beatrixhaven

Vanaf 24 februari 2016 ligt de milieueffectrapportage, inclusief deelonderzoeken, – samen met de aanvraag om een Luchthavenbesluit (LHB) – ter inzage. Provinciale Staten heeft hier op 6 juli jl. haar definitieve goedkeuring voor gegeven. Echter de ter inzagelegging en mogelijkheid tot bezwaar loopt tot eind september.

Traject

De gemeente Eemsmond heeft eveneens vanaf 24 februai 2016 het Voorontwerp bestemmingsplan ten behoeve van de heliport ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan moet nog worden goedgekeurd. Het (ontwerp) bestemmingsplan is nog niet gepubliceerd. Dat zal gebeuren zodra de barro-ontheffing geregeld is. In principe zou dan in het het laatste kwartaal van 2016 de aanleg van de heliport kunnen beginnen.

Kaartje locatie

Nieuwe locatie heliport Eemshaven Groningen Seaports

Heliport Eemshaven

Start- en landingsplaats voor helikopters nabij de Eemshaven

Inleiding

Groningen Seaports werkt aan de vestiging van een helikopter start- en landingsplaats in de directe nabijheid van de Eemshaven. Deze start- en landingsplaats dient ter ondersteuning van de offshore windindustrie, want voor de bouw en het onderhoud van offshore windparken zijn transporten per helikopter noodzakelijk. Groningen Seaports draagt zorg voor een goede infrastructuur in en om haar havens. De realisatie van een heliport hoort daar zeker bij en is van groot belang om bedrijven die actief zijn in de offshore windindustrie optimaal te kunnen faciliteren. Bovendien kan deze industrie zich door de komst van een start- en landingsplaats blijven ontwikkelen in de Eemshaven.

Doel

Eén van de belangrijkste economische pijlers van de Eemsdelta is de offshore windindustrie. De ontwikkeling van offshore windparken op het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee draagt niet alleen bij aan de duurzame ambities van beide landen, maar zorgt ook voor werkgelegenheid en investeringen in de Eemsdelta. De start- en landingsplaats is primair gericht op het faciliteren van helikoptervluchten ten behoeve van de offshore windindustrie. Ook kan de helikopterhaven gebruikt worden voor ambulance- en traumavluchten en bijvoorbeeld voor beloodsing van schepen.

Clustering van offshore activiteiten

De eigenaren van de moderne grote parken gebruiken zowel schepen als helikopters voor de noodzakelijke service/onderhoudswerkzaamheden. De bedrijven die dit soort werk doen , willen graag kunnen kiezen op welke wijze ze hun personeel of materiaal naar de windparken vervoeren. Die keuze is afhankelijk van weersomstandigheden, afstand, snelheid, hoeveelheid materiaal, etc. Soms kan die keuze pas op het laatste moment worden gemaakt en daarom is het van belang dat de diverse mogelijkheden dicht bij elkaar geclusterd zijn. Dat is ook de reden dat de start- en landingsplaats zich in de directe nabijheid van de Eemshaven moet bevinden, aangezien hier de schepen worden bevoorraad.

Uitgangspunten

 • Er wordt alleen bij daglicht gevlogen.
 • Er vinden gemiddeld 15 vluchten per dag plaats (Eén vlucht is twee vliegbewegingen; landen en vertrekken).
 • Op de locatie komt een start- en landingsplaats voor uitsluitend helikopters.
 • Bij de landingsplaats komt tevens een gebouw met een vertrek- en ontvangstruimte, kantoren, hangaar, werkplaats e.d.
 • De locatie zal vooral worden gebruikt door helikopters (in de regel 8-10 personen) die naar de windparken op zee vliegen.

De meest geschikte locatie

 • Ligt zo dicht mogelijk bij de Eemshaven (hemelsbreed maximaal 10 km)
 • Ligt zo ver mogelijk van woningen
 • Ligt op een dusdanige afstand van de kust dat de heli’s voldoende hoogte kunnen maken voordat ze over het wad vliegen
 • Sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande vaarroutes
 • Vormt geen belemmering voor bestaande of toekomstige bedrijvigheid
 • Heeft een obstakelvrije zone aan twee kanten van 3,3 km voor de aan- en afvliegroutes

Informatieavonden

Op donderdag 17 maart 2016 vond er van 19.30 – 21.30 uur in de Eemshaven (Nijlicht) een informatieavond plaats over de laatste actualiteiten rondom de heliport.

Er zijn eerder al in 2014 (juni en december) informatieavonden georganiseerd om de omgeving te informeren over de voortgang van de ontwikkelingen.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien