EcoPorts

EcoPorts

Natuurlijk zijn we er in de eerste plaats om de economische situatie in de havens en het industriegebied van Delfzijl en de Eemshaven te ondersteunen en te versterken, maar we zijn ons er van bewust dat we dat doen aan de rand van het mooiste natuurgebied van Nederland. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid is een zeer belangrijk uitgangspunt bij onze activiteiten en vastgelegd in de missie van Groningen Seaports. Economie en ecologie gaan hier samen.

Groningen Seaports was de eerste haven in de wereld die voor de zesde achtereenvolgende keer het EcoPorts-certificaat heeft ontvangen en inmiddels is ook de zevende certificering een feit! Groningen Seaports laat hiermee zien dat zij continu milieu- en duurzaamheidsprestaties levert in haar havens (Delfzijl en Eemshaven) en haven gerelateerde bedrijventerreinen.

EcoPorts is een wereldwijd keurmerk voor duurzame havens die iedere twee jaar voortgang boeken in hun milieuprestaties. Het certificaat vervalt vervolgens ook weer na twee jaar.  Volgens Lloyds Register (de controlerende organisatie namens ESPO) doet Groningen Seaports vooral veel om duurzaamheid en milieumaatregelen in haar gebied te ontwikkelen en te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van een industriewaterleiding, een stoomleiding, een waterstofinfrastructuur, een zonnepark, windturbines, maar ook het beheren van de nog braakliggende terreinen als tijdelijke natuur, natuurmonitoring en het doen van onderzoek naar hergebruik van composieten.

Hercertificering 2023-2025

Publieksversie EcoPorts

BART VAN DER KOLK
coördinator duurzaamheid
E-mailadres: b.vanderkolk@groningen-seaports.com
Telefoonnummer: +31 (0)62 110 1109

LinkedIn

Ons groene verhaal

Het spreekt voor zich dat er door de bijzondere ligging aan Werelderfgoed Waddenzee veel aandacht is voor de natuur en het milieu in Delfzijl en de Eemshaven. Groningen Seaports draagt de natuur dan ook een warm hart toe en is bij vele projecten betrokken, heeft er aan bijgedragen of ontplooit activiteiten met aandacht voor de natuur. Economie en ecologie gaan in de Groninger zeehavens namelijk uitstekend samen. Niet voor niets heeft Groningen Seaports in 2020 voor de zevende achtereenvolgende keer het prestigieuze Ecoports-certificaat verworven.

Om die groene betrokkenheid aan te tonen, hebben we 50 duurzame projecten geselecteerd, die de afgelopen jaren in en rond de havens zijn gerealiseerd. Van die projecten zijn foto’s uitgekozen en deze zijn dynamisch, bewegend, levend gemaakt. Vervolgens zijn ze achter elkaar geplaatst in één lange ‘loop’ en vertellen ze dit groene verhaal van Groningen Seaports.