Werken

Werken

De beschikbaarheid van voldoende personeel met de juiste opleiding en vaardigheden wordt steeds belangrijker voor bedrijven, en daarmee voor regio’s.

Sterker nog, het kunnen beschikken over goede arbeidskrachten is één van de meest belangrijke factoren voor een vestigingsbeslissing van een (internationaal) bedrijf en voor reeds gevestigde bedrijven is het essentieel voor een gezonde bedrijfseconomische ontwikkeling. Het is bovendien de belangrijkste factor die beleidsmatig te beïnvloeden is.

Competenties en vaardigheden

Om gericht aan de versterking van de regionale economie te werken is het nodig te weten welke ‘skills’ er in de regio aanwezig zijn, nu en in de komende jaren, en hoe zich dat verhoudt tot de te verwachten vraag (kwantitatief en kwalitatief).

Samen met de Regio Groningen-Assen en de gemeente Groningen heeft onderzoeksbureau Ecorys daarom onderzoek gedaan naar de aanwezige competenties en vaardigheden van vakkrachten in de regio Groningen-Assen en de regio Eemsdelta, waarbij de focus lag op de stuwende sectoren energie, IT, chemie en metaal/elektro.

Uit deze ‘skills audit’ blijkt dat de regio Groningen-Drenthe een hoog potentieel aan goed opgeleide technische vakkrachten herbergt in vergelijking met andere regio’s in binnen- en buitenland. De beroepsbevolking in de regio wordt gekenmerkt door een grote groep (160.000) die technisch geschoold is. Hiervan is 1/3 momenteel daadwerkelijk actief in een technische functie, dat betekent dat er in potentie nog meer dan 100.000 arbeidskrachten met een geschikte achtergrond bereikt kunnen worden.

De meest voorkomende technische vaardigheden in de regio zijn elektrische- en elektronische techniek en werktuigbouw, proces-technische vaardigheden en meet- en regeltechnische vaardigheden. Deze beroepsbevolking beschikt in verhouding tot andere regio’s over meervoudige competenties en betere talenkennis. Voor (internationale) bedrijven die behoefte hebben aan technische kennis vormt de regio hiermee vanuit arbeidsmarktoogpunt een zeer goede en aantrekkelijke basis.

Werkgelegenheid

Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten – en dus de werkgelegenheid – in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren.

Deze werkgelegenheid wordt afgeleid aan de hand van de economische ontwikkelingen op de terreinen, de investeringen van Groningen Seaports en de gronduitgiftes. Deze hangen sterk met elkaar samen. In 2017 is de werkgelegenheid met bijna twaalf procent toegenomen en de nabije toekomst geeft ook reden tot optimisme.