PERSBERICHT – De Dakgootspecialist vestigt zich op Bedrijvenpark Fivelpoort (2)