Een rifblok gemaakt van gebaggerd slib uit de Eems