Getijden

Getijden

Alle dieptes die hier worden weergegeven zijn ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil). Delfzijl en de Eemshaven kennen een dubbeldaags getij. LLWS ligt in Delfzijl 2,03 meter beneden NAP. In de Eemshaven ligt LLWS op 1,80 meter beneden NAP.

Delfzijl getijde

Eemshaven getijde

Om het getij in de Eemshaven uit te rekenen kan gebruik worden gemaakt van de getijtafel voor Delfzijl. Hoogwater in de Eemshaven is 40 minuten vroeger en 0,22 meter lager dan het hoogwater in Delfzijl. Laagwater in de Eemshaven is 46 minuten vroeger en 0,28 meter hoger dan in Delfzijl. Oostelijke wind kan voor verlaging van de waterstand zorgen. Alle dieptes die hier genoemd worden zijn indicatief.