Meldingsplicht

Meldingsplicht

Een zeeschip dat in de haven van Delfzijl of de Eemshaven wil afmeren, is verplicht hier tenminste vierentwintig uur voor aankomst melding van te maken bij het Nautisch Service Centrum.

De kapitein of schipper van een schip dient hiervoor zorg te dragen. Overige gegevens die moeten worden gemeld naast het vermoedelijke tijdstip van aankomst zijn, indien van toepassing:

  • de wisseling van ligplaats van het schip (tenminste drie uur voor aanvang van de wisseling)
  • het vertrek van het schip uit de haven (tenminste drie uur voor het ontmeren)
  • een wijziging van het vermoedelijke tijdstip van aankomst of het vertrek van het schip met 2 uur of meer
  • de diepgang van het schip bij aankomst in, verwisseling van de ligplaats binnen – en vertrek uit – de haven
  • eventuele andere gegevens

De meldingen dienen op elektronische wijze te worden gedaan via het Port Community Systeem Portbase.

Visserijschepen

Per 1 december 2016 hebben ook visserijschepen een meldingsplicht.