Terreinen

Terreinen

In beide havengebieden is nog terrein beschikbaar voor nieuwe bedrijven, uitbreidingen van bestaande bedrijven en nieuwe initiatieven. Groningen Seaports zet vooral in op bedrijvigheid in de sectoren energie, data en offshore wind in de Eemshaven en chemie en circulaire economie in Delfzijl.

Voor de toeleveranciers en het midden- en kleinbedrijf zijn er eveneens locaties beschikbaar. Niet alleen in de havengebieden van Delfzijl of Eemshaven zoals De Delta, MKB Park Eemshaven, Farmsumerpoort of voormalig wierdedorp Weiwerd, maar bijvoorbeeld ook op bedrijvenpark Fivelpoort in Appingedam, op Groningen Railport in Veendam of op diverse locaties in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland.

Bedrijvenpark Fivelpoort

Bedrijvenpark Fivelpoort is een duurzaam en hoogwaardig bedrijventerrein van 45 hectare voor ondernemers met durf, creativiteit en innovatie. Fivelpoort ligt midden in een gebied waar het bruist van creatieve ontwikkelingen op onder andere het gebied van chemie, energie, data, aardbevingsbestendig en energieneutraal bouwen en circulaire economie. Het terrein wordt al ruim 10 jaar verwarmd en gekoeld via aardwarmte en daarmee is Fivelpoort al even zo lang onafhankelijk van het aardgas. Het bedrijventerrein ligt in Appingedam aan de N33 en is letterlijk de poort naar de havengebieden van Delfzijl en de Eemshaven.

Bezoek: www.fivelpoort.com

Bedrijventerrein Weiwerd

Het voormalige wierdedorp Weiwerd wordt omgevormd tot een bedrijventerrein: Wierde Weiwerd. Het is een aansprekend voorbeeld van een passende herstemming van een archeologisch monument. Een toonbeeld van industriële innovatie. Bij de ontwikkeling tot een kennisintensief bedrijvenpark vormen de cultuurhistorische waarden een belangrijk uitgangspunt. Zo wordt de nog gave radiaal structuur volledig intact gehouden en zelfs geaccentueerd. Maar ook blijven bestaande bedrijfsgebouwen behouden en wordt bij nieuwe bebouwing rekening gehouden met de archeologische waarde van de wierde.

Weiwerd beschikt over 23 unieke kavels en vier bestaande gebouwen, elk met een eigen historie en identiteit. Voor iedere kavel is een kavelpaspoort samengesteld. Het kavelpaspoort geeft in bouwtechnische zin de eigenschappen en randvoorwaarden van een specifieke kavel aan.

Bezoek: www.weiwerd.nl

Bedrijventerrein Farmsumerpoort

Farmsumerpoort is een volledig ontwikkeld bedrijventerrein in de directe omgeving van de industrie en de haven in Delfzijl en is aan beide zijden omsloten door het Eemskanaal, een belangrijke slagader in het Nederlandse binnenvaartnetwerk. Het bedrijvenpark biedt ruimte voor dienstverlenende bedrijven die onder andere actief zijn in de logistieke en de dienstverlenende sector.

Farmsumerpoort ligt ideaal: vlakbij grote industrieën en op een steenworp afstand van de zeehaven en de binnenhaven van Delfzijl. Farmsumerpoort biedt rechtstreekse verbindingen over de weg, over zee en via het binnenvaartnetwerk. Door de ligging kunnen nieuwe bedrijven zich vlakbij hun afnemers en/of leveranciers vestigen en zo optimaal profiteren van de uitstekende infrastructuur en de zakelijke synergie. Op het 88 hectare grote terrein hebben zich uiteenlopende handelsondernemingen en dienstverlenende bedrijven gevestigd, zoals Agrifirm, HTG, Merema, Wijnne Barends en J. Wildeman Storage & Logistics. En… er is nog ruimte beschikbaar voor nieuwe bedrijvigheid. Op Farmsumerpoort geldt milieuclassificatie 1-4.

Groningen Railport

Groningen Railport in Veendam is één van de grootste Nederlandse binnenlandse rail terminals. Groningen Railport is een trimodale terminal (bereikbaar via spoor, weg en water) en verwerkt zowel containers als ook conventionele lading. Groningen Railport voorziet in een totale logistieke dienstverlening naar zowel rederijen als transportbedrijven.

Vooral voor containers is Groningen Railport een belangrijk logistiek kruispunt tussen de mainports in het westen (Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen) en het noorden (Bremen, Hamburg). Groningen Railport is verbonden met de Europese tijdtabel van conventioneel railverkeer. Samen met de Groninger zeehavens – Eemshaven en Delfzijl – en de stad Groningen zelf, zorgt Groningen Railport voor een compleet noordelijk logistiek geheel.

Bezoek: www.groningen-railport.com