Natuur in de haven

Het spreekt voor zich dat met de bijzondere ligging aan een werelderfgoed gebied er veel aandacht is voor de natuur in de havens. In de Eemshaven is een 2 hectare groot compensatiegebied ingericht voor de groenknolorchis en de waterspitsmuis, beide beschermde soorten. Jaarlijks wordt het succes van de ecostrook gemeten. Uit de monitoring van 2011 blijkt dat er 292 individuele groenknolorchissen zijn waargenomen. Een groot succes, want dit aantal is evenveel als een optelling van alle in voorgaande jaren aangetroffen groenknolorchissen in de Eemshaven.

Tijdelijke natuur

Door tijdelijke natuur wordt er een win-win situatie gecreëerd voor de natuur en voor de flexibiliteit bij vestiging van bedrijven. Dankzij de ontheffing tijdelijke natuur kan de natuur zijn gang gaan en zullen er in de toekomst geen compensatiemaatregelen worden voorgeschreven bij het verwijderen van de natuur. Met name orchideeën en vogels vanuit de Waddenzee zullen profiteren van tijdelijke natuur. In de Green Deal tijdelijke natuur is afgesproken dat het Rijk zich inzet voor het realiseren van de juridische borging van tijdelijke natuur in de Natuurbeschermingswet.

Gedragscode flora en fauna

Staatssecretaris akkoord met gedragscode natuurvriendelijk werken

Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, heeft de gedragscode voor de Flora- en Faunawet van Groningen Seaports goedgekeurd. De gedragscode kan worden gebruikt om op een natuurvriendelijke manier rekening te houden met de aanwezige natuurwaarden.

De gedragscode bevat voor verschillende, veel in onze havens en terreinen voorkomende activiteiten werkprotocollen. Hiermee wordt vooraf duidelijkheid verschaft over de te volgen werkwijze bij situaties waar sprake is van door de wet beschermde soorten. Daarnaast bevat de gedragscode spelregels voor het noodzakelijke ecologische vooronderzoek en hoe we omgaan met calamiteiten, ketenverantwoordelijkheid (bijvoorbeeld ten aanzien van onderaannemers) en borging in de organisatie. De code geeft aan op welke wettelijk beschermde soorten deze betrekking heeft en in welke situaties zij als vrijstelling geldig is van ontheffingsplicht Flora- en Faunawet. De gedragscode is ook toepasbaar voor bedrijven in de havens.

Gedragscode Flora- en Faunawet Groningen Seaports (PDF 3.1 MB)

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien