In een werelderfgoed gebied is er veel aandacht voor de natuur in de havens

Natuur in de havens

Het spreekt voor zich dat met de bijzondere ligging aan Werelderfgoed Waddenzee er veel aandacht is voor de natuur in de havens.

Groningen Seaports draagt de natuur dan ook een warm hart toe en is bij vele projecten betrokken of heeft er aan bijgedragen. Zo is er in de Eemshaven een 2-hectare grote ecostrook ingericht, zijn er diverse tijdelijke natuurgebieden vastgesteld, is er een speciale toren voor vleermuizen gebouwd en is natuurcompensatiegebied Ruidhorn aangelegd, waar talloze vogelsoorten prima gedijen. Natuurgebied Ruidhorn nabij de Eemshaven is eigendom van de Stichting Natuurcompensatie (Groningen Seaports, Vattenfall en RWE) en wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het vijftig hectare grote gebied in de Emma- en Lauwerpolder is aangelegd als compensatie voor het verlies aan natuur in de Eemshaven door de vestiging van een aantal grote energiebedrijven en is beslist een bezoekje waard.

Ook is vlakbij de Eemshaven een vogeleiland opgespoten en zijn er vispaaiplaatsen ingericht in het uitbreidingsgebied Eemshaven-Zuidoost. Verder ontplooit Groningen Seaports nog veel meer activiteiten met aandacht voor de natuur. Economie en ecologie gaan in de Groninger zeehavens namelijk uitstekend samen. Groningen Seaports neemt eveneens deel aan het programma Eems-Dollard 2050, dat zich richt op het natuurherstel van de Eems-Dollard. Hieronder vallen projecten als kleirijperij, Marconi, ophoging van landbouwgrond, etc., die alle een positieve bijdrage leveren aan de natuur. Niet voor niets heeft Groningen Seaports in 2022 voor de achtste achtereenvolgende keer het prestigieuze Ecoports-certificaat verworven.

Ons groene verhaal

Om die groene betrokkenheid aan te tonen, hebben we 50 duurzame projecten geselecteerd, die de afgelopen jaren in en rond de havens zijn gerealiseerd. Van die projecten zijn foto’s uitgekozen en deze zijn dynamisch, bewegend, levend gemaakt. Vervolgens zijn ze achter elkaar geplaatst in één lange ‘loop’ en vertellen ze ons groene verhaal. Zie onderstaande videoanimatie.

Tijdelijke natuur

Door tijdelijke natuur wordt er een win-win situatie gecreëerd voor de natuur en voor de flexibiliteit bij vestiging van bedrijven.

Dankzij de ontheffing tijdelijke natuur kan de natuur zijn gang gaan en zullen er in de toekomst geen compensatiemaatregelen worden voorgeschreven bij het verwijderen van de natuur. Met name orchideeën, vleermuizen en vogels vanuit de Waddenzee profiteren van tijdelijke natuur. Om zorgvuldig om te gaan met de natuurwaarden in de haven heeft Groningen Seaports een gedragscode ontwikkeld. Deze gedragscode maakt het voor Groningen Seaports en haar klanten helder hoe er met natuurwaarden kan worden omgegaan.

Gedragscode wet natuurbescherming Groningen Seaports