Vestigingsbeleid

Vestigingsbeleid

Vestigen en groeien in Eemshaven/ Haven Delfzijl in duurzame, functionele clusters van bedrijven.

In 2030 wil Eemshaven/Delfzijl tot de meest duurzame haven- en industriegebieden van Europa behoren. Een vooruitstrevend vestigingsbeleid plaveit de weg naar een duurzame circulaire economie. Ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, krijgen hier alle kansen om hun economische doelen op de groenst mogelijke manier te behalen. Zij genieten keuzevrijheid binnen een breed spectrum aan mooie locaties met state-of-the-art faciliteiten en infrastructuur en beschikbaarheid van duurzame energiebronnen.

Door de bedrijven slim te positioneren, kunnen energie, water en andere stoffen zo efficiënt mogelijk worden benut en maximaal worden hergebruikt. Sturen op synergie door clustervorming en sluiten van kringlopen – ook wel cradle to cradle op gebiedsniveau – is het leidende principe van het vestigingsbeleid. Daarom wordt niet vanuit een thematische, maar vanuit een ketenbenadering naar de deelgebieden gekeken. Hier is plek voor functionele, gevarieerde clusters van bedrijven die elkaar kunnen gebruiken en versterken. Binnen een circulaire economie hebben zowel ondernemer als omgeving het beste toekomstperspectief. Hiermee wordt een solide basis voor economische en duurzame ontwikkeling gegarandeerd.