Groningen Seaports

Groningen Seaports

Organisatieprofiel

Vestigingsbeleid

Sponsoring

Organisatiestructuur

Havenvisie 2030

Jaarverslagen

Toestemmingsaanvraag

GRONINGEN SEAPORTS

Havens en terreinen

Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Er bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen in de havengebieden. Zo is er in Delfzijl een chloor gerelateerd chemiecluster met Nouryon en haar alliantiepartners en is er in de Eemshaven een energiecluster met grote energieproducenten als ENGIE, NorNed, Nuon/Vattenfall en RWE/Essent. En dat trekt weer energiegebruikers aan: het grootste data center van Europa, van Google, staat in de Eemshaven.

Groningen Seaports is sinds 14 juni 2013 een overheids-nv, dat valt onder de regels van het privaatrecht. De overheids-nv bestaat uit een algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), een raad van Commissarissen (RvC) en een directie.

De directie, bestaande uit Cas König (CEO) en Harold Sanders (CFO), legt verantwoording af aan de vijf leden tellende RvC. Daarnaast is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) enig aandeelhouder van Groningen Seaports nv. De GR wordt gevormd door de raden, staten en colleges van de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en de gemeente Eemsmond. De dagelijkse gang van zaken wordt gecoördineerd vanuit het Management Team.