Groningen Seaports

Groningen Seaports

Organisatieprofiel

Vestigingsbeleid

Sponsoring

Organisatiestructuur

Havenvisie 2030

Jaarverslagen

Toestemmingsaanvraag

GRONINGEN SEAPORTS

Havens en terreinen

Groningen Seaports is de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. De organisatie verzorgt de complete havendienstverlening aan haar industriële en MKB-klanten – van logistieke en infrastructurele diensten tot de uitgifte en het onderhoud van de terreinen in beide havengebieden. Er bevinden zich diverse geclusterde bedrijventerreinen in de havengebieden. Zo is er in Delfzijl een chloor gerelateerd chemiecluster met AkzoNobel en haar alliantiepartners en is er in de Eemshaven een energiecluster met grote energieproducenten als ENGIE, NorNed, Nuon/Vattenfall en RWE/Essent. En dat trekt weer energiegebruikers aan: Google bouwt het grootste data center van Europa in de Eemshaven.

Organisatie

Sinds de vorming van Groningen Seaports NV in 2013 kan de organisatie bedrijfsmatiger en slagvaardiger opereren en gerichter samenwerken met collega-organisaties. De overheids-NV bestaat uit een algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), een raad van Commissarissen (RvC) en een directeur/bestuurder/CEO.

Per 1 september 2017 vervult Cas König deze functie. De CEO legt verantwoording af aan de RvC, die bestaat uit vijf leden. Daarnaast is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) enig aandeelhouder van Groningen Seaports NV. De GR wordt gevormd door de raden, staten en colleges van de provincie Groningen, de gemeente Delfzijl en de gemeente Eemsmond.