Oosterhornhaven

Oosterhornhaven

De Oosterhornhaven is een industriële binnenhaven met een open verbinding naar het Eemskanaal. De haven is circa 5 kilometer lang met een navigatiebreedte variërend tussen de 60 en 90 meter en een diepgang van 5 meter.

Schepen die de Oosterhornhaven in varen, passeren eerst de Weiwerderbrug. Ter hoogte van de aluminiumfabriek bevindt zich een tweede brug, de Heemskesbrug. De Oosterhornhaven is ook toegankelijk voor kleinere zeeschepen.

De maximale afmetingen die hiervoor gelden, zijn 90 meter lang, 13 meter breed en een diepgang van 5 meter. De maximale afmeerlengte is 90 meter voor zeeschepen en 110 meter voor binnenvaartschepen. In de Oosterhornhaven liggen diverse openbare en private afmeerfaciliteiten, zoals kades en steigers.

Facts & figures

  • Lengte: 5 km
  • Navigatiebreedte 60-90 m
  • Diepgang max.: 5 m
  • Aantal kades : 5
  • Totale kadelengte: ± 415 m
  • Aantal steigers: 7
  • Totale steigerlengte: ± 635 m
  • 2 bruggen