Duurzaam inkopen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ook eisen stellen aan je leveranciers. Groningen Seaports heeft het convenant duurzaam inkopen ondertekend. Het ambitieniveau is om 100% duurzaam in te kopen vanaf 2010 volgens de criteria van Pianoo.

 

Duurzaamheidsjaarverslag 2010

Downloaden (PDF, 4.99 MB)

Social Return

Groningen Seaports schrijft in een aantal projecten voor dat de aannemer tijdens het werk mensen moet inzetten die, om wat voor reden dan ook, langdurig thuis zitten. Samen met het UWV Werkplein en de aannemer wordt besproken welke ontwikkelingskansen er in het project liggen en hoe deze worden ingevuld. In 2011 zijn in totaal 16 mensen betrokken geweest bij de bouw van de havens.

Verantwoord ondernemen

Groningen Seaports is er in de eerste plaats om economische situatie in de havens en het Eemsdeltagebied te ondersteunen en te versterken. Dat doet de organisatie echter wel binnen randvoorwaarden, want we zijn ons er zeer van bewust dat we opereren aan de rand van een buitengewoon kwetsbaar werelderfgoed. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid is een zeer belangrijk uitgangspunt bij al onze activiteiten en vastgelegd in de missie van Groningen Seaports. We nemen het onderwerp uiterst serieus en hebben het op tal van manieren vertaald naar volwassen duurzaamheidbeleid rond het idee van People, Planet, Profit. Verduurzaming komt in de eerste plaats tot uitdrukking in ons Milieubeleidsplan.

Milieubewustzijn en duurzaamheid worden binnen Groningen Seaports breed ondersteund. Groningen Seaports is zich ervan bewust dat haar activiteiten invloed uitoefenen op de omgeving en het milieu. De organisatie is zich tevens bewust van de kwetsbaarheid van deze omgeving. De organisatie streeft naar een sterk milieubesef in alle geledingen van de organisatie. Groningen Seaports verwacht ook van al haar medewerkers dat ze verantwoord handelen ten opzichte van het milieu. Vanuit deze gedachten doet Groningen Seaports er binnen haar mogelijkheden alles aan om de invloed op de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk te beperken, schade te voorkomen en negatieve gevolgen voor de ecologie ook daadwerkelijk te compenseren.

EcoPorts

Heel concreet toont ook het beleid rond de EcoPorts-certificering onze wens om te vergroenen. In 2013 is aan Groningen Seaports voor de vierde keer het EcoPorts-certificaat verleend. Het verkrijgen van dit duurzaamheidpredicaat is allerminst een vanzelfsprekendheid, want het wordt slechts opnieuw verstrekt indien de organisatie aantoonbare vooruitgang boekt op het vlak van milieu en duurzaamheid.

Zcard Ecoports 2013-2015 (2 MB)

Natuur- en milieuorganisaties

De natuur- en milieuorganisaties volgen de ontwikkelingen in het havengebied kritisch. Daar heeft Groningen Seaports alle begrip voor. We tonen oog en oor voor de argumenten van de natuurbeschermingsorganisaties en we streven naar constructief overleg. De voorbije jaren hebben we daarom periodiek rond de tafel gezeten met organisaties zoals Natuurmonumenten, de Milieufederatie, het Groninger Landschap en de Waddenvereniging.
 

Groene Berichten

Grootste zonnepark van Nederland officieel in gebruik! by seaports-admin

Grootste zonnepark van Nederland officieel in gebruik!

Donderdag 19 januari heeft CEO Peter Vest van het  Zuid-Duitse energieconcern WIRSOL (Wircon Gruppe)  in het Delfzijls havengebied (Oosterhorn) het grootste zonne-energiepark van Nederland van maar liefst 30 ha groot (ca. 65 voetbalvelden) in het bijzijn van diverse genodigden officieel geopend.

Bijzondere doop van Admiraalsloep van gerecycled havenplastic by seaports-admin

Bijzondere doop van Admiraalsloep van gerecycled havenplastic 

Donderdagmiddag 19 januari zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Groningen Seaports een wel zeer bijzonder ‘schip’ ten doop worden gebracht.

Groningen Seaports werkt mee aan energiescans Eemsdelta by seaports-admin

Groningen Seaports werkt mee aan energiescans Eemsdelta

Groningen Seaports en de Provincie Groningen helpen het bedrijfsleven om grote stappen te zetten in het verminderen van het energiegebruik.

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400
Fax. +31 (0)596 630464

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

E-mail
info@groningen-seaports.com

 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed

Volg Groningen Seaports
op Social Media