Terreinen Delfzijl klaargestoomd voor nieuwe bedrijven

Terreinen Delfzijl klaargestoomd voor nieuwe bedrijven

Groningen Seaports is op dit moment druk bezig met het gebruiksklaar maken van diverse bedrijventerreinen in Delfzijl. Op het bedrijventerrein Heveskes, aan de noordkant van de Oosterhornhaven tussen Chemie Park Delfzijl en Aldel, vorderen de werkzaamheden zienderogen. Om de bereikbaarheid rondom het terrein van Avantium te verbeteren, worden hier dit jaar de definitieve wegen aangelegd. Het doel is om deze werkzaamheden gereed te hebben voordat de fabriek van Avantium operationeel is. Verder is er ongeveer 190.000 m3 zand weggehaald van Heveskes om het beoogde bouwpeil te realiseren. Deze verwijderde grond wordt nu benut voor de ophoging van het bedrijventerrein aan de Kloosterlaan ten zuiden van de Oosterhornhaven. De planning is om deze ophoging aan het einde van 2024 gereed te hebben.

Aan de Kloosterlaan, ten noorden van ESD-SIC en ten zuiden van de Oosterhornhaven, ligt een monumentaal stukje grondgebied. Hoewel dit terrein bestemd is voor industrie, wordt het gebied vanwege de archeologische waarde uitgespaard. Om het historische erfgoed te behouden, zal het in plaats daarvan als parkje fungeren. In dit gebied zijn de grondwerkzaamheden grotendeels gereed en is de eerste klant, Sustainable Fuel Plant (SFP), met de bouw begonnen. SFP produceert duurzame biogas uit organische restproducten van o.a. voedselverwerkende industrie. Aan de oostelijke kant zijn de grondwerkzaamheden nog in volle gang en ook hier is het de bedoeling dat de werkzaamheden van Groningen Seaports eind 2024 afgerond zijn.