Programma Aanpak Stikstof

Zekere stikstofruimte in Delfzijl en Eemshaven

De Raad van State heeft op 5 april 2023 bepaald dat de afstand waarop de stikstofdepositie van een project moet worden berekend, begrenst mag worden op 25 km. Rekenen tot 25 km gebeurde al vanaf 2022, maar het was tot 5 april onduidelijk of dit juridisch stand zou houden. Omdat het een uitspraak is van de hoogste Nederlandse bestuursrechter, de Raad van State, is tegen deze uitspraak geen beroep mogelijk.

Deze zekere stikstofruimte stelt het bedrijfsleven in staat om toekomstgericht te investeren in een innovatieve en duurzame havenontwikkeling. De Eemshaven en Delfzijl liggen op meer dan 25 kilometer van overbelaste Natura-2000 gebieden, waardoor er met deze uitspraak geen sprake is van stikstofbelemmeringen bij de ontwikkeling van de haven- en industriegebieden. Bovendien is het belangrijk, omdat deze ontwikkeling cruciaal is voor de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Overzichtskaart stikstof vergunningsvrij Groningen met ligging havens

Mocht u vragen hebben omtrent stikstof, dan kunt u contact opnemen met Debbie Hooites; 0596-640400 of via de mail.

Programma Aanpak Stikstof

Na de inmiddels beruchte uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof gaat er nauwelijks nog een dag voorbij dat er geen “Stikstofnieuws” is. Hierbij worden feiten, fabels, halve waarheden en emoties nogal eens met elkaar verward. Wat wel duidelijk is, is dat niet alleen de boeren en de bouw last hebben van deze stikstofcrisis, maar zeker ook de industrie.

Op deze pagina proberen wij feiten van fabels te scheiden en u een overzicht te geven van de laatste inzichten en stand van zaken. U vindt hier relevante kamerbrieven, adviesrapporten, nieuwsartikelen, beleidsregels en verwijzingen naar nuttige websites. Tevens kunt u hier de brieven inzien die Groningen Seaports en SBE richting adviescommissie en politiek hebben gestuurd om de belangen van de industrie onder de aandacht te brengen.

Informatie verstuurd/ondersteund door Groningen Seaports