Facts & figures

 • Overslag 6.181.000 ton
 • Oppervlakte: 1.310 hectare
 • Grond verkrijgbaar door erfpacht of koop
 • Beschikbaar: 357 hectare
 • Kadelengte Julianahaven: 2.300 meter
 • Kadelengte Beatrixhaven: 1.440 meter
 • Kadelengte Wilhelminahaven: 1.250 meter
 • Huidige diepgang: 11 meter
 • Toekomstige diepgang: 14 meter
 • Multimodale toegankelijkheid 
 • Milieuzonering: categorie 1-5

De Eemshaven

De Eemshaven is een relatief nieuwe haven, want in 1973 is deze diepzeehaven officieel geopend door H.M. Koningin Juliana. Inmiddels ontwikkelt de haven zich razendsnel tot logistiek knooppunt in de vaarroutes in Noordwest Europa. Veel bedrijven hebben zich de laatste jaren in de haven gevestigd.

De Eemshaven is een diepzeehaven met hoogwaardige industriële en logistieke faciliteiten. De haven biedt alle voorzieningen voor op- en overslag van bulkgoederen, zowel nat als droog. Met haar grote diepgang, korte transittijden en uitgebreide voorzieningen is de Eemshaven een volwaardige diepzeehaven. De haven heeft een moderne Roro-terminal en biedt alle faciliteiten voor de verwerking van containers.

De Eemshaven bestaat uit vier havenbekkens. De Julianahaven biedt faciliteiten voor op- en overslag van algemene lading, bulk producten, olie en roro. De Beatrixhaven is het jongste havenbekken, dat is aangelegd om de offshore windindustrie en het shortsea verkeer te accommoderen. De offshore windindustrie is een erg kansrijke sector vanwege de goede ligging van de Eemshaven ten opzichte van de geplande windparken op zee. De Wilhelminahaven biedt faciliteiten voor kolen- en biomassaoverslag, projectlading en algemene goederen. De Emmahaven tenslotte faciliteert onderhouds- en servicevaartuigen en biedt overslagmogelijkheden voor algemene lading, olie en projectlading.

Belangrijkste industrieën

De belangrijkste industrie in de Eemshaven is energie. Onder andere grote gascentrales, een kolencentrale en 90 windturbines produceren in de Eemshaven ruim éénderde van alle Nederlandse energie. Daarnaast is de Eemshaven een hub in de offshore wind logistiek en is data mede door de komst van Google een kansrijke sector. Ook recycling, agribusiness en logistiek zijn belangrijke sectoren in de Eemshaven.

Buitenlandse bedrijven

Er zijn veel buitenlandse bedrijven gevestigd in de Eemshaven, zoals Engie, Tata Communications, Cement Sales North GmbH, AG Ems, RWE/Essent en Google.

Nederlandse bedrijven

Tevens hebben veel Nederlandse bedrijven voor een vestiging in de Eemshaven gekozen, onder andere Holland Malt, Theo Pouw, Nuon (Vattenfall), Koninklijke Wagenborg Groep, Wijnne Barends, Sealane Coldstorage, BKV Nederland BV, TenneT, Vopak en Orange Blue Terminals.

Bereikbaarheid

Eén van de sterkste kanten van Groningen Seaports is de goede toegankelijkheid, zowel over water, de weg, per spoor als via de binnenvaart. De havens liggen strategisch gezien zeer gunstig binnen Noordwest Europa, tussen de mainports Rotterdam en Hamburg. De bereikbaarheid van de havens is uitstekend te noemen met een aanzienlijke diepgang. Bovendien zijn er door de congestievrije wegen en havens nauwelijks wachttijden.

Terreinen beschikbaar

Door de ligging, het aanbod van verschillende typen bedrijventerreinen, de aanwezige infrastructuur, de ruimte en de aantrekkelijke grondprijzen zijn de terreinen van Groningen Seaports uitstekend geschikt als vestigingslocatie. Terreinen voor permanent gebruik kunnen worden gekocht of in erfpacht worden genomen. In de Eemshaven is nog ruim 357 hectare beschikbaar.

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400
Fax. +31 (0)596 630464

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

E-mail
info@groningen-seaports.com

 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed

Volg Groningen Seaports
op Social Media