Volop bouwactiviteiten in havengebied Delfzijl

Volop bouwactiviteiten in havengebied Delfzijl

Het havengebied van Delfzijl is voor bedrijven volop in trek. Door deze bloeiende bedrijvigheid zijn er op dit moment vele bouwactiviteiten in de haven. Van zuiver water naar recyclebare en herbruikbare grondstoffen, van sloopwerkzaamheden tot nieuwe starten en uitbreidingen. Een kort overzicht:

Op het terrein van Contitank nabij de zeesluizen is de Verborg Groep bezig met de afronding van de bouw van haar bio-raffinaderij. Het bedrijf levert palm-, palmpit-, en kokosolie voor technische toepassingen en de diervoederindustrie. Vanaf maart levert het deze oliën ook in voedingsmiddelenkwaliteit. De raffinaderij heeft een capaciteit van zo’n 600 ton olie per dag (200.000 ton per jaar).

Op het nieuwe bedrijventerrein Heveskes is Avantium druk bezig met de bouw van haar innovatieve fabriek waar op basis van suikers plastic zal worden gemaakt om bijvoorbeeld flessen van te produceren. Deze zogeheten FDCA-fabriek is de eerste ter wereld. FDCA is een belangrijke bouwsteen van PEF, de 100% plantaardige en volledig recyclebare versie van PET. Avantium hoopt in de zomer van dit jaar te starten met de productie.

Ook op Heveskes bouwt North Water momenteel een nieuwe zuiveringsinstallatie recht tegenover haar huidige locatie. De capaciteitsuitbreiding is nodig, omdat met de groeiende industrie ook de vraag naar water stijgt. De nieuwe installatie maakt van oppervlaktewater (grachten, sloten, rivieren) zuiver industriewater. Hierdoor zal de lokale industrie minder drinkwater gaan gebruiken.

Op het Metal Park is Roba Metals bezig met de uitbreiding van haar bedrijf. Roba Metals is een handelsbedrijf in de metallurgische industrie. Van recycling tot staal, aluminium, RVS en non-ferro producten. Sinds 2009 is het gevestigd in Delfzijl en onlangs is het bedrijf met twee hectare uitgebreid.

Ten zuiden van het Oosterhornkanaal nabij ESD-SIC is Sustainable Fuel Plant (SFP) met de bouw van haar fabriek begonnen. SFP produceert duurzame biogas uit organische restproducten van o.a. voedselverwerkende industrie.

Ook EEW Energy from Waste is druk bezig met een uitbreiding van haar afvalenergiecentrale. EEW bouwt momenteel een nieuwe installatie om zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties te verwerken. De nieuwe installatie is de vierde van EEW in Delfzijl en de ingebruikname  staat dit jaar gepland.

Tot slot wordt de aluminiumfabriek van Aldel met zware machines gesloopt. De kenmerkende één kilometer lange fabriekshallen zijn ondertussen gehalveerd. De sloopwerkzaamheden verlopen voorspoedig en de grote stukken beton en staal worden afgevoerd en elders gebruikt. Daarmee wordt er ruimte gecreëerd voor GIGA Storage, dat daar straks grootschalige energieopslag wil realiseren via batterijen.